Årsskrift 2021: Rettingar

Kroppsarbeidets pris

Artikkelen stod første gong på trykk i juleboka 2020 til gateavisa =Oslo.

Kjartan Fløgstad sin artikkel i Årsskrift for Sauda sogelag 2021, «Kroppsarbeidets pris» blei skrive på bestilling til «= OSLO, Juleboka 2020». Skriftet heitte «Godt jobba. Fortellinger om arbeid».

Diverre er ikkje dette nemnt i årsskriftet vårt. Forfattaren hadde tillate oss å bruke artikkelen, men vi hadde ikkje kontakta redaktøren i «= Oslo, Juleboka 2020», Erlend Paxal for å få løyve til å trykke han. Dette seier skriftstyret seg lei for.

Vi har i ettertid vore i kontakt med Paxal og bede om unnskyldning for regelbrotet. Det har han akseptert.

– Roar Lund, skriftstyrar