Fyr og flamme i sogelaget

Tysdag er det tid for lokal litteraturhistorie i sogelaget. Saman med litteraturforskaren Heming H. Gujord skal vi tilbake til 1970-talet, det tiåret Kjartan Fløgstad verkeleg markerte seg som ein av landets fremste forfattarar, høgt skatta og kritikarrost. Det heile toppa seg i 1977 då Fløgstad fekk Nordisk råd sin litteraturpris for romanen Dalen Portland. Sjølv om hendingane i romanen var lagt til «Lovra», var få saudabuar i tvil – dei kunne juble for romanen om heimbygda og for ein gjæv pris til deira «eigen» forfattar. Men jubelen hadde ikkje alltid stått i taket for Fløgstad-litteraturen. Både då Fangliner kom ut i 1972 og, ikkje minst då romanen Rasmus kom to år seinare, rasa fleire i lokalsamfunnet mot både språkbruk og innhald i bøkene til Kjartan. Debatten sto snart i «Fyr og flamme».

Dei som vil vete meir om korleis sambygdingane tok i mot verka til Kjartan Fløgstad er velkomne til Eldresenteret tysdag. Då kan dei høyre kva Heming H. Gujord har å seie om saka. I fjor gav han ut boka «Fløgstad verk», ein omfattande analyse av heile Kjartan Fløgstad sin enorme litterære «produksjon». Han veit å fortelje korleis Ove Hølland tok verbalt nakketak på slektningen Kjartan. Og sanneleg veit han også korleis andre i bygda tok fram stridspennen og gjekk til skriftleg åtak på den unge  forfattaren i lokalavisa.

Og som vanleg på sogelagsmøta er det sett av tid til ein kaffidrøs med litt å bite i. Det heile ramma inn av glad allsong. Ver velkomne.

– Roar Lund


Dato: Tysdag 19. mars
Tid: Kl 19:00
Stad: Eldresenteret (Høllandstunet)

Sogelaget feirar Sauda idrettslag

Sauda idrettslag er 100 år i 2019. Dei feirar med jubileumsfest i Folkets Hus neste fredag og med gratis hundreårssoge til alle husstandane i kommunen. Men alt tysdag har Sauda sogelag invitert bygda sin eigen idrettshistorikar, Kåre Rød for å dele forteljinga om idrettsjubilanten. Kåre har valt ein omfattande tittel på foredraget denne kvelden på Eldresenteret: Om samfunnsengasjement, MOT, stolte augeblikk og betre helse i 100 år. Han byr på ein «Rød mix» som vil vise at kvaliteten på eit godt idrettslag kan målast på meir enn berre gode idrettsresultat. For like godt som vi hugsar prestasjonane til John Helle i Holmenkollen, hugsar vi dugnadsinnsatsen i hoppbakken til Finn Bugge Kjellsen.

Det er ikkje min plan å servere ei langdryg opprekning av medaljar, rekordar og prestasjonar, sjølv det også må nemnast, seier Kåre Rød.

I staden vil han fortelje frå ei allsidig historie med fokus på kva laget har betydd for lokalsamfunnet vårt. Stikkord er identitet, vennskap, fellesskap og solidaritet.

Og så er det sett av tid til årsmøte i sogelaget, med dei vanlege årsmøtesakene. Valkomiteen har gjort ein god jobb, for dei har alle namna klare til vala.

Ein skulle kanskje tru at det på eit møte der idrettslaget skal feirast blir servert kakao og matpakke, men slik blir det ikkje. Som vanleg blir det kaffi og sogelagsmat. Og allsong. Ver velkomne.

– Roar Lund


Dato: Tysdag 19. februar
Tid: Kl 19:00
Stad: Eldresenteret (Høllandstunet)

Jubileumsmøte på Sauda Fjordhotell

Torsdag i neste veke inviterer Sauda sogelag til jubileumsmøte på Sauda Fjordhotell. Då er det på dagen førti år sidan laget blei stifta. 31. januar i 1979 heldt Arnvid Lillehammer foredrag om mellomalderkyrkjegarden og stavkyrkja i Ytrabygda. Han sa at kyrkjegarden der var Sauda sitt viktigaste kulturminne. Skipingsmøtet fann stad i kapellet i Saudasjøen.

Og no kjem Arnvid Lillehammer nok ein gong til sogelaget og Ytrabygda, denne gongen til fjordhotellet. «Sju kvinneportrett – 300 års bygdehistorie» har han sett som overskrift denne gongen. Ingen saudabu kan meir om lokalhistoria vår enn Arnvid, det er udiskutabelt, og vi gler oss til å høyre kva han har på hjartet.

Så blir det litt underhaldning og allsong, men ikkje sogelagsmat denne gongen, for no blir det servert «fjordhotellmat». Så her er det mykje å glede seg til.

Møtet denne gongen er berre for medlemmane i det jubilerande Sauda sogelag. Ver velkomne.


Dato: Torsdag 31. januar
Tid: Kl 19:00
Stad: Sauda Fjordhotell

Berre for medlemmar

Fri adgang


Påmelding

Innan fredag 25. januar på telefon eller sms til Aslaug eller Liv Kari:

  • Aslaug Astad, mobil 948 22 022
  • Liv Kari Solli, mobil 902 36 009

eventuelt på e-post til sauda.sogelag@gmail.com.