Skiltløype i Åbøbyen

I 2019 feira Sauda sogelag 40 år. I det høvet gav sogelaget denne skiltløypa i gåve til saudabuen.

Bakgrunnen for gåva var sogelaget sitt årelange engasjement for Åbøbyen. Skilta er laga av Sauda sogelag med støtte frå Sparebankstiftelsen Sauda. Bileta er frå Sauda lokalarkiv.