Krambua

Dette kan du kjøpa i krambua til sogelaget:

Gradestokk

Gradestokken for Sauda – med lokale dialektord og uttrykk – er nå i sal! Pris kr 400,-

Årsskrift

Oversikt over utgjevne årsskrift finn du her.

Bøker

I tillegg til dei årlege årsskrifta har sogelaget gjeve ut ei rekkje bøker.