Krambua

Dette kan du kjøpa i krambua til sogelaget:

Årsskrift

Oversikt over utgjevne årsskrift finn du her. Ønskjer du å bestilla årsskrift? Bruk skjema her.

Gradestokk

Gradestokken for Sauda – med lokale dialektord og uttrykk – er nå i sal! Pris kr 400,-

Bøker

I tillegg til dei årlege årsskrifta har sogelaget gjeve ut ei rekkje bøker.