Sogelagsmøte

 • 14. mars

  Sauda jeger- og fiskerforening i 75 år

  v/Syvert Bruknapp, Lene Doksrød Ringstrand og Olafr Jakobsson.

 • 18. april

  Til støls – om støling og stølsliv i Ryfylke

  v/Roy Høibo.

 • 6. juni

  Vårmøte i Slettedalen for medlemmene.

  Tone Årtun fortel.

  Nærare informasjon til våren.

 • 19. september

  Fabrikken – hundre år med produksjon på Klubben v/Kjartan Fløgstad

  Eramet i dag v/Kåre Bjarte Bjelland

 • 17. oktober

  Kor vart dei av? Karen Sofie Tangstad: «Med Sauda som ballast».

 • 21. november

  Bjørn Ljung, vår eigen poet i ord og tonar

  Presentert av Judith Landa, Sigmund Andersen og Oskar Waage Pettersen

  Presentasjon av årsskriftet 2023 v/ skriftstyrar Kirsten Hellerdal Fosstveit

Me ønskjer gamle og nye medlemmer velkomne!

Inngongspengar kr 100,- inkluderer kaffi og mat.

Møtestad: Eldresenteret /

Tidspunkt: kl 19 (om ikkje anna er annonsert).

Merk: Omtale og annonse kjem i avisa Ryfylke i forkant av kvart møte.