Om

Sauda sogelag er eit aktivt lokalhistorisk lag.

Sauda sogelag skal i følgje vedtektene:

  • Fremje interesse og forståing for historiske minne i Sauda, til dømes ved å samle segner, stadnamn og munnleg tradisjon om liv og arbeid, sed og skikk.
  • Arbeide for å verne materielle kulturverdiar og kulturmerke.
  • Fremje samarbeide mellom ulike lag, utval og institusjonar i saker av kulturhistorisk verdi.

Sogelaget arrangerer rundt 8 lagsmøte i året for sine medlemmar og andre.