Årsskrift 1980

INNHALD

Sauda Sogelag Red.
Saude Red.
Ymse frå «landliggjartidi» i Sausokn omkring hundradårsskiftet Dorthea Rabbe
Med engelskmannen Goodman til Saudasjøen i 1890 E. J. Goodman
Litt om ferdsle- og driftevegar i Sauda i eldre tid J. K. Hølland
En Sørge-Vise Ukjend
Kommentar til «Til Trøst for den efterlevende Slægt af den Savnede» Kjell Fløgstad
Åleine på stølen Jon H. Solberg
To sørgelege hende Jon H. Solberg
Kring gamlekyrkja Dorthea Rabbe
Sju Lars’ar i Mollagardane. Om døypenamn og namneskikkar i det gamle Sauda Arnvid Lillehammer
Dei gamle handelshus i Sauda Dorthe Rabbe
Det gamle framskåpet på Fløgstad Kjell Fløgstad
Feitakoppen til mor Lars Viland
Ein emigrasjonsattest frå 1871 Red.
Frå gruvetida Red.