Årsskrift 1981

INNHALD

Amerikanerbyen på Åbø Roy Høibo
Huldrehola Hans Hylen
Dei første skulehusa i Sauda Kolfinn Fløgstad
Gamleskulen på Risvoll Dorthea Rabbe
Litt om rovviltet i Sauda i eldre tid Lars Fosstveit
Mitt første jaktminne Lars Fosstveit
Minne etter dei russiske fangane Red.
Håraheddlå Jon H. Solberg
Turen til Torøyvnå 22/6-81 Aslaug Astad
Med sogelaget til Berdalen 30/8-81 Bladet «Ryfylke»