Årsskrift 1983

INNHALD

Kulturminnenemnda gjennom 40 år Lars Viland
Nytt museum i Sauda Roy Høibo
Smelteverket i Sauda under tysk okkupasjon Oskar Waage-Pettersen
Litt frå soga til den høgre skulen under krigen Kjell Bondevik
Ein tvangsarbeidar i Saudasjøen Georges Simacourbe
Postforholdene i Sauda i gamle dage og nu . . . C. Th. Hansen
Gruvesmeden Leif Amund Håland
Gammalt brev frå Amerika Sjur Eikesaas
Med lastebil på anlegg i 1920-åra Olav Roalkvam
Vassbering Jon H. Solberg
Vegen mot vest Nils Hovland
Gullbrakteaten frå Teig Jan Petersen
Med Sogelaget til Storavatnet
Med Sogelaget gjennom Mollagrenda