Årsskrift 1986

INNHALD

Tre kapitler i sagaen om Sauda-kvekerne Martin Nag
Mine Oplevelser Torbjørn Nygaard
«Vestlandsposten», signatur X: Fra en Fjeldtur, som begynder med et Dampskibssammenstød og ender i Suldalsvandet Ukjend
Stølsliv i Slettedalen Valgerd Wedvik
Julebaking i «gamle dagar» Dorthea Rabbe
Trekolbrenning i Ås-skogane – eit 50-årsminne Karl J. Fjørtoft
«Saudekilden», et 100-årsminne Lars Viland
Litt om dialekter Oddwar Rønning
«Brennglass» Red.
«Om øykjen så hadde spreng» Red.
Av liten interesse Lars Viland
Om Daniel-namnet på Tveit Oddwar Rønning