Årsskrift 1990

INNHALD

Då krigen kom til Noreg
Eit intervju med Natzweiler-fangen Olav Lien
Franske tvangsarbeidere i Saudasjøen
Fire «musketerar» av Bjørg Oftedal
«Nazismen sine galeislavar», ei bok av G. Colombet
Franske S.T.O.- arbeidere i Saudasjøen, en oversikt, av Rene Laroulandie
Noen minner fra Saudasjøen, av Marc Lamant
Sykehuset i Saudasjøen 1942-1945, Anna Honerød fortel
«Mange munnar å metta», Magne Hansen fortel
Et krigsbryllup av K.F.
Med post til Gestapo, Odd Wiik fotel
Omkring en russisk «minnebok» fra Saudasjøen, av Martin Nag
«God dag, min kamerat Hoftun», ei helsing frå Jakow Kossak
Med lærar Bjerga til Kirkenes