Årsskrift 1991

INNHALD

Ei omtale av dei som fall under krigen Red.
Det militære motstandsarbeidet i Sauda og Suldal under krigen Jan Ole Rød
Eit oppdrag på Skaulen Sverre Honganvik
Manganfarten på Takoradi Torgeir Vetti
Bedriftsarkivet og industristad-kulturen Ernst Berge Drange
Fron sillburkarnas stad til vårldsindustristaden Sauda
Arbeiderlyrikeren Reinhold Nicholay i Sauda Martin Nag
Eit minne Lars Viland
En Risvoldslekt i Saudasjøen og Amerika Gladys Hawbecker
Vellukka fransk vitjing Torgeir Vetti