Årsskrift 1992

INNHALD

Odd Paulus’ dagbokblad fra Grini Red.
Med livet som innsats Red.
Amund Hardeland Red.
Sven Kirkhus Red.
Finn Bugge Kjelisen Red.
Jon Kvalsund Red.
John Leversen Red.
Hjalmar Sivde Red.
Kristen Vanvik Red.
Hopprennet i Blåbærdalen i mars 1945 Torgeir Vetti
Meir frå Nordagsoga, med nokre glimt også fra anna tysk verksemd i Hellandsbygda Rolf Nilsen
«Det var en underlig tid det halve året» Lars Nag/Martin Nag
Glimt frå den eldste misjonssoga i Sauda Ludvig Munthe