Årsskrift 1993

INNHALD

Apologi for Sauda Sogelag Lars Viland
Frå barndom og ungdom på Fløgstad Anders Kristenson Fløgstad
Skrinet med det rare i Magne Bakka
Utdrag frå manuskript: Hundre år ved «Sjøen» Svein Hoftun
Med livet som innsats, krigsseglarar fortel (forts). Red.
Kristoffer Jensen Red.
Jakob Lien Red.
Reidar Madsen Red.
Lars Seljestad Red.
Fem uker på Saudas tak Petter Kjønnbog
Panikkdagen 17. mars 1944 Torgeir Vetti
Historien om et bilde fra Sauda 1944 Martin Nag
Brev frå Rene
Bård Nilsen, ein fjellets son Rolf Nilsen
Omkring Johan Sigmundstad og Rasmus Løland Martin Nag
Juleforberedelser og jul paa landsbygden i mit barndomshjem Reinert Aas
Fyrebuing til jol i gamle dagar Dorthea Rabbe
Julefeiringa 1910 Norvald A Ustarheim
Omkring Hålandsbibelen Lars Viland
Kulturprisen 1992 Red.