Årsskrift 1995

INNHALD

Med livet som innsats: krigsseglarane (forts.) Red.
Reidar Baaserud Red.
Sverre Bruknapp Red.
Sigvald Fløgstad Red.
Olav Magne Handeland Red.
Thorleif Iversen Red.
Tor Leiki Red.
Odd Remseth Red.
Willy file Red.
Såre minne frå krigen – intervju med Turid Selland Oddvar J. Vindedal
Joar Torvanger Ingvald Paulsen
«En rekke skinnende dager.» Gerd Brantenherg
For lov og rett Olav Riisdal
Kinostreiken Kjell Bondevik
Sauda kommunale høgre ålmenskule under okkupasjonsåra Torgeir Vetti
Sauda korannmale elektrisitetsverk og Die deutsehe Wehrmacht Red.
Den fjerde mann Helge Omreng