Årsskrift 1996

INNHALD

Kvifor lokalhistorie? Kjell Bondevik
Gassarpresten Daniel Aas og kona Elisabeth Ludvig Munthe
Ut i arbeidslivet. Ein samtale med Olga Svandal Lars Viland
Marinius Øverland Torgeir Vetti
Gjensyn med Slettedalen, 3. februar 1991 Rolf Nilsen
«Brev til Saude», Et ukjent Obstfelder-dikt Martin Nag
I Kongens teneste Kjell Fløgstad
På kurs i gymnastikk i Tromsø i 1870 Johannes Hovland
Lindyrking i Sauda Kari Rødseth
Omkring et kveker-møte i Sauda i 1886 Martin Nag
Et tysk bidrag til Nordag-historia Per Hauge