Årsskrift 1997

INNHALD

«Saudabuen Knud Olsen var første fastbuande nordmann i Seattle» «Ryfylke» 4. januar 1952
«Vi så meget som eg ikkje kan skrive om», Brev frå fronten i den amerikanske borgerkrigen. Ole Jensen Søvdesøen
Somme av husmennene på Hylsstrondå kom frå Sausokn. Lars Olav Fatland
Skihopparen frå Odda som vart saudabu. John Helle fortel. Torgeir Vetti
Skule i eigen heim. Inger Maldal fortel. Torgeir Vetti
Vaktmeisterkone minnest åra ved Fløgstad skule. Laura Miljeteig fortel. Torgeir Vetti
Erfjord-kvekerne. En kultur-bevegelse «nedenfra» Martin Nag
«Jeg er stolt over å være hans kamerat» Lars Viland
Frå aprildagane 1940 Kåre Thomassen/Torgeir Vetti
Glimt frå Ås-arkivet Lars Viland
Storskjervegen – «En rædselsfuld veistubbe» Lars Viland
Frå det eine til det andre Red.
Saudalaget i Amerika Red.
Eit hus på Øyra Red.
Ein reisebrosjyre frå 1905 Red.
Eit besøk ved Risvoldfossen Red.