Årsskrift 2001

Innhald

Sanatorium, hotell- og gardsdrift på Saua, gardsbruk nr. 1 Torgeir O. Tveitane og Torgeir Vetti
Løkenbakken. Ei vorte kan vera godt å ha. Lars Viland
Dagbok fra krigens dager i Sauda Alf Aarvik
Norske politropper fra Sverige til Saudasjøen 1945. Innleiing v/Lars Viland. Leif Nygaard
Jens Chr. Brose Michalsen fortel vidare om anleggstida. Nils Fløgstad
Ein søknad om flyttegodtgjersle. Jon Midttun
Stølsdrift på Vierane i Slettedalen. Ein uvanleg god attest. Margreta Jordal Kolstad
Tysklandsbrigaden. Innleiing. Syvert Bruknapp
Minne ifrå Tysklandsbrigaden 1947 Olav Honganvik
Soldat i Rendsburg 1951. John Ness
Ein hedling til Kiel i 1952.  Fem songar med Sauda som tema. Øystein Øygard