Årsskrift 2003

Innhald

Sjukehuset i Wergelandsveien Torgeir Vetti
Takkeord for opphald på sjukehuset Ø.C. Aarthun
Dr. Trumphy uttalar seg om lungebrannen. Dr. Trumphy
Tannrøkta ved Fløgstad skule. Torgeir Vetti
Prolog ved 75- års jubileet til Saudefaldene. Åsmund Oftedal
Rasmus Løland strammar skoreimane. Jon Moe
Leiken i Sauda Ungdomslag. Dagny Åbø
Barndomsminne frå Sønnåhavn og Klubben. Martha Birkeland Wahl
Klasseskilje og klassemøte. Åshild Marie Øverland
Ulløyra Jon H. Solberg
Å veksa opp i Sauda for 70-80 år sidan. Olaug Munthe
Husmannsfolket på Nedbøen. Jorunn Grøndalen og Vrål Øverland
Eit vene-portrett av Ludvig Munthe. Jakob Aano