Årsskrift 2004

Innhald

Rosande omtale av turistbygda Sauda. Årbok 1894 Stavanger turistforening
Skulestrid i Marvik. Lærar Olav Tveito
Barndomsminne frå Sønnåhavn og Klubben. Martha Birkeland Wahl
Soga om Sauda Sanitetsforening. Randi Eik-Nes og T. Vetti
I AT — Arbeidsteneste — Hausten 1941. Olav I. Aabø
Litt om handel med dyr og fjellovergangar i Sauda sist på 1800- og fyrst på 1900-talet. Aksel Birkeland
Min far, presten Ola Sande, slik jeg minnes ham. Kari Sande Bøckman
Barndomsminne frå Åbøbyen. Dagny Åbø
Frå dagboka om krigsdagane i april 1940. Føreord v/Lars Viland. Jonas Handeland
Ein stutt omtale av den engelske kanon-skyrtaren ved Skarsmo. Lars Viland
Tale til 60-års jubilanten Kjartan Flogstad. Arthur Svendshråten
Samtale om tyske luftvernskyts på garden Aabø. D. Aabø, J. Ness og T. Vetti