Årsskrift 2005

Innhald

Hotellslottet i Sauda Carl Egil Buch
Bondesonen frå Etne som vart statsråd i 1905. Syvert Bruknapp
Barndomsminne frå Sønnåhavn og Klubben. Martha Birkeland Wahl
Frå dagboka om aprildagane i 1940. Jonas Handeland
I russisk fangenskap. Jakob Austrheim
Bedehuset Saron fyller 100 år. Svein Hoftun
Rike arkeologiske funn ved Sagfossen. Endre Elvestad
Kven var Nils Sveinsson som kjøpte garden Øverland ? Bruce Springborn
Væpnarlaget i Sauda før krigen. Olav I Aabo
«Nordlandspresten». Torgeir Vetti
Geiter og englar i Skaulen. Jon Moe
Bøndene kommer. Jon Moe
Gamle stadnamn. Jon Hylen Solberg
Ei spesiell soge. Berta Øye Hovland
Pengeskrinet Henta frå heftet «Sagn i Rogaland»
Kafear i Sauda Torgeir Vetti, Tone Årtun, Torgeir O. Tveitane
Hyttebygging og hytteliv i Åbødalen Kåre Rød
Minneord om Ingvald Paulsen Lars Viland
Eit oversyn over verksemda til Sauda sogelag gjennom 25 år. Lars Viland og Torgeir Vetti