Årsskrift 2008

INNHALD

Med verahodn i Vindafjord Jon Moe
Eigil Magnus Tveit Torgeir Vetti
Kunstnaren Eigil Arne Skogerbø
Reisen til Sauda Ester Svendsbråten
Møte med bygdekunstnaren Ola Fagerheim Elias Vandvik
«I min barndom ljoma det av song.» Om songaren Ola Fagerheim Ruth Anne Moen
Fløgstad skule Karen Sofie Tangstad
Svenskesmeden Nordstrøm Olav Andersen
70 år ved Molla snikkarverkstad Torgeir Vetti og Bjørg Oftedal
Da ”Lynet” og ”Døden” herjet i Sauda Roar Lund
Union Carbide – hvor ble selskapet av? Arnulv Honerød
Lått og løye på fabrikken Oskar Waage-Pettersen
Fløytå på fabrikken og andre varsler Liv Matland Flokketveit
Deltakarar frå Sauda i olympiske leikar Torgeir Vetti
Tyding av nokre stadnamn Jon Hylen Solberg
SI-Glass – største industrireisinga i sauda sidan smelteverket Arne Pleym
Sauda Konsertforening Arnulv Honerød
Sauda Dramatiske Klubb 1929-1942 Wenche og Ernst Åge Johnsen
Då vegen rasa ut i Tråsavika Syvert Bruknapp
Granå Tone Årtun
Rød Mix Nr. 3 Kåre Rød