Årsskrift 2009

INNHALD

Steinalderfunn i Hellandsbygd Tone Årtun
Høllandsfossen Arnulv Honerød
Snøraset i Ekkjeskaret 1816 Tone Årtun
Lensmannsslekta Tengesdal Ernst Åge Johnsen
Eit tidsbilete Jon Solberg
Barndomsminne frå Heiaslått, heimkjøring av høy og anna Jakob Austrheim
Syndikalistane og arbeidskonfliktane i Sauda Torgeir Vetti og Lars Viland
Tuberkulose – ein folkesjukdom Kolbjørn Øygard
Barn av røyken Oddwar Rønning
Glimt fra livet i Kongsveien og Brekkeveien i 1930- og 1940-årene Kåre Øvestad
Lått og løye i arbeidslivet Oskar Waage-Pettersen
To unge jærbuar på fabrikken streikesommaren 1970 Håkon Friestad
Kampen mot røyken Arnulv Honerød
Sauda 1 – en kraftkjempe har gått til ro Jan Reidar Årtun og Ståle Lunde
Dokter Gramstad Torgeir Vetti
Søstrene Botnen Arne O. Øystese
Ingeborg Eikeland – Guds tjener i Kongo Jane Nordhagen Ilstad
”Leiten” Kåre Rød
Tredje saudabu i Korea Roar Lund
Aleine på sokkel Karin Sunderø
Den gong mor var sint Olav Andersen