Årsskrift 2013

Innhald

Ove Høiland, Saudas illgjetne kranglefant Roar Lund
Amerikabrev frå Helmert Oveson Fløgstad
Kristian Skomakar Åsmund Oftedal
Dorthea Rabbe — Ei føregangskvinne frå Sauda Arnvid Lillehammer
Drag or arbeidslivet i Sauda i 1880-90 åri Dorthea Rabbe
Ferdavegar i Sauda før bilvegane si tid Lars Olav Fatland
Kraftstasjon Sauda III Kirsten Hellerdal Fosstveit
Kraft og krigsmetall – Sauda i den tyske rustnings-økonomien Tore Bastlien Dahl
Vær beredt! Litt om guttespeiderne på 30-tallet Arnulv Honerød
Barns aktiviteter før dataalderen Arnulv Honerød
«Alle reiser ein omveg heim» Vigdis Lian
Songen om Utopia Karin Sunderø
Utebassenget 1954-2013 Kåre Rød
Saudadialekten i dag. En kort oversikt Randi Neteland
Litt om Tjelmen Astrid Torill Sandvik
Retting av artikkelen «Martastova — eit lite hus i Fløgstadåsen» i årsskriftet 2012 Magne Bakka