Årsskrift 2019

Innhald

Helsing frå Riksantikvaren Hanna Geiran
Lykkelig er den som eier gamle hus Lars Viland
Krigen 9. april 1940 – 8. mai 1945 Minda Dalene Engelsvold
Og så kom 9. april H.J. Abotnes
Barndomsminner fra Sauda og Skipavåg Per Havik
Oldefar Harry Handeland var fange i Sachsenhausen Vilde Handeland
Frå Nordag til Trodlahålo Lars Olav Fatland
Flygarhelten frå Åbøbyen Roar Lund
Betel – bedehuset i sentrum Olaug Drarvik
Jan Ringstrand – Folkeleg sosialist og anti-pamp Lars Olav Fatland
Sauda Arbeiderparti 100 år – glimt fra historien Arne Pleym
Arbeidarkvinnene på barrikadane Wenche Pleym
Slettedalen går inn i ei ny tid Lousie og Olav Aartun
Den første kraftstasjonen i Hellandsbygd Jan Reidar Årtun og Ståle Lunde
Arbeidsulukkene i Saudefaldene på 1900-talet Aslaug Tangeraas
Weltzinprisen som fremma skisporten i Sauda Aslaug Tangeraas
Onkel Gamst og Tjelmen Øyvind Bakke
Kvednhuset i hagjen til Per Aksel Lars Olav Fatland
Litt frå Hellandsbygd og hyttelivet i Breiborg Hans Wedvik
Husmenn i Sauda på 1600- og 1700-talet Arnvid Lillehammer
Farfar var agent for Amerikalinjen Sigfred Tårland
Oppvask om badekar Roar Lund