Forfattarregister

Forfattar Tittel på artikkel Årsskrift
Andersen, Andor Mitt første møte med banken 2010, s. 82 – 84
Andersen, Olav Svenskesmeden Nordstrøm 2008, s. 76 – 79
Andersen, Olav Den gong mor var sint 2009, s. 186 – 188
Andersen, Olav Rare oppdrag 2010, s. 115 – 119
Andersen, Olav Vasshjulet på Fiveland 2012, s. 140 – 145
Astad, Sveinung Litt om stadnamn i Sauda 2014, s. 74 – 83
Austrheim, Jakob Barndomsminne frå Heiaslått, heimkjøring av høy og anna 2009, s. 47 – 51
Bakka, Magne Martastova – eit lite hus i Fløgstadåsen – og litt slektshistorie 2012, s. 49 – 59
Bakka, Magne Retting av artikkelen «Martastova – eit lite hus i Fløgstadåsen» i årsskriftet 2012 2013, s. 173 – 174
Bang, Paul Parkveien 101/103. Huset og folka som bodde der 2016, s. 76 – 93
Bojer, Hilde Krig og etterkrigstid i Sauda og Hellandsbygd 2014, s. 45 – 60
Borlaug, Egil Noregs Bank 200 år – Sauda, Suldal og sølvskatten 2016, s. 183 – 192
Bruknapp, Syvert Då vegen rasa ut i Tråsavika 2008, s. 158 – 160
Bruknapp, Syvert Tragedien i Bømlafjorden 2011, s. 116 – 125
Bruknapp, Syvert Butikkar og verksemder i Sauda i 1949 2011, s. 155 – 160
Christensen, Signy Minne frå Risvoll under krigen 2010, s. 51 – 52
Dahl, Tore Bastlien Kraft og krigsmetall – Sauda i den tyske rustningsøkonomien 2013, s. 96 – 116
Djuv, Marta Minne frå barndom og ungdom på Amdal 2010, s. 19 – 35
Djuv-Stiansen, Øystein Gullgravarane frå Sauda 2016, s. 23 – 46
Djuv-Stiansen, Øystein Et gammelt skjøte fra Djuv 2015, s. 38 – 53
Espevik, Erik Hellandsbygd Skytterlag og aktiviteten på Kloppås 2016, s. 107 – 117
Fatland, Lars Olav Ferdavegar i Sauda før bilvegane kom 2013, s. 62 – 86
Fatland, Lars Olav Tengesdal som mellomstasjon og springbrett 2010, s. 63 – 72
Fatland, Lars Olav Mellom jord og smelta jern 2012, s. 68 – 80
Fatland, Lars Olav Framhaldskulen: Ein friskluftventil i den offentlege skulen 2014, s. 115 – 176
Fatland, Lars Olav Molla snikkarverkstad gjennom dryge 90 år 2015, s. 80 – 107
Fatland, Lars Olav Livleg frukthandel på kaien i Sauda 2015, s. 121 – 127
Fatland, Lars Olav Åbøby-gutar, gerilja langs Storelva og storkrigen på Holmen 2016, s. 94 – 106
Flokketveit, Liv Mine minner om gamle butikker i Sauda 2012, s. 111 – 117
Flokketveit, Liv Matland Fløyta på fabrikken og andre varsler 2008, s. 109 – 111
Fløgstad, Helmert Oveson Amerikabrev 2013, s. 34 – 37
Fosstveit, Kirsten Hellerdal Kraftstasjon Sauda III 2013, s. 87 – 95
Fosstveit, Kirsten Hellerdal Arkitekten Gustav Helland: Nyklassisisten bak Folkets Hus, «Arbeidernes tempel» 2014, s. 90 – 105
Fosstveit, Kirsten Hellerdal Arkitektur i Amerikabyen 2015, s. 13 – 26
Friestad, Håkon To unge jærbuar på fabrikken streikesommaren 1970 2009, s. 109 – 112
Færevaag, Ingeborg Øyestad Kommentar til artikkelen «Glimt fra livet i Kongsveien og Brekkeveien i 1930- og 1940-årene» i årsskriftet 2009 2010, s. 189 – 191
Hagen, Per Ole Da rocken kom til Sauda 2010, s. 133 – 156
Handeland, Håvard, Rønnhovde, Simen og Øye, Lukas Brørne Andersen i same klasse då Fløgstad skule var ny 2016, s. 70 – 75
Helland, Torleiv «Imellem Molla og Maldals Aa». Segn 2014, s. 14 – 16
Herheim, Gunnar Ei lita regle frå Herheim 2014, s. 25 – 26
Hetland, Tom Lovra-koden. Tale for Kjartan Fløgstad 18. september 2014 2014, s. 6 – 13
Honerød, Arnulv Smeden 2014, s. 36 – 39
Honerød, Arnulv Vær beredt! Litt om guttespeiderne på 30-tallet 2013, s. 117 – 122
Honerød, Arnulv Barns aktiviteter før dataalderen 2013, s. 123 – 127
Honerød, Arnulv Union Carbide – hvor ble selskapet av? 2008, s. 93 – 94
Honerød, Arnulv Sauda Konsertforening 2008, s. 145 – 150
Honerød, Arnulv Høllandsfossen 2009, s. 11 – 16
Honerød, Arnulv Kampen mot røyken 2009, s. 113 – 118
Honerød, Arnulv Skålgroper på Tråskor 2010, s. 186 – 188
Honerød, Arnulv Juvastøl for 100 år sidan. Tre bilete 2011, s. 69 – 71
Honerød, Arnulv Min far, Mathias Honerød 2011, s. 80 – 88
Honerød, Arnulv Min første flytur 2011, s. 89 – 92
Honerød, Arnulv Oxfordbevegelsen 2014, s. 40 – 44
Honerød, Arnulv Fabrikken er 100 år Personer jeg møtte 2015, s. 8 – 12
Honerød, Arnulv To vandringsmenn 2015, s. 110 – 111
Hovland, Nils Minne frå 1910 i Saudasjøen 2010, s. 58 – 62
Høiland, Geir Krigshelten Eddie O. Sondeno 2011, s. 126 – 129
Høiland, Geir Dei drog vest 2012, s. 33 – 36
Ilstad, Jane Nordhagen Ingeborg Eikeland – Guds tjener i Kongo 2009, s. 151 – 165
Jakobsson, Olafr Jakobssons foto& ramme-forretning i ca/snart 100 år 2016, s. 166 – 175
Johnsen, Ernst Åge Lensmannsslekta Tengesdal 2009, s. 19 – 44
Johnsen, Ernst Åge Hand- og fotjerna på lensmannsgarden 2011, s. 72 – 74
Johnsen, Wenche/Ernst Åge Sauda Dramatiske Klubb 2008, s. 151 – 157
Knutsen, Egil Drosjer i Sauda 2015, s. 141 – 150
Koch, Fredrik «Kløvhesten og krafteventyret». Reportasje i Stavanger Aftenblad 16.07.1966 2015, s. 112 – 117
Larsen, Jan Sigmund Hvem var Ingeborg Søndenå? 2011, s. 61 – 68
Larsson, Dag Åsmund Erling Larsson, landets første fylkesordførar, men også familiemann 2012, s. 64 – 67
Leveraas, Ivar Martha Eidems lange vei fra Schlesien til Sauda 2016, s. 176 – 182
Lian, Vigdis «Alle reiser ein omveg heim» 2013, s. 128 – 138
Lie, Linda Merethe Kulturprisen til Sauda sogelag 2010, s. 4 – 6
Lillehammer, Arnvid Dorthea Rabbe – Ei føregangskvinne frå Sauda 2013, s. 40 – 54
Ljung, Bjørn På by’n 2016, s. 5 – 6
Ljung, Bjørn Ragnar Sollie og Pelle-gruppa 2012, s. 146 – 188
Ljung, Bjørn Ziemba 2016, s. 47 – 69
Lund, Roar Urmakaren i luka 2016, s. 7 – 20
Lund, Roar Rabinowitz i Brugata 2014, s. 27 – 35
Lund, Roar Ove Hølland, Saudas illgjetne kranglefant 2013, s. 5 – 33
Lund, Roar Da «Lynet» og «Døden» herjet i Sauda 2008, s. 89 – 92
Lund, Roar Tredje saudabu i Korea 2009, s. 180 – 181
Lund, Roar Åbøbyens bibliotek 2015, s. 27 – 36
Lund, Roar Bureisaren Lars O. Rafdal 2015, s. 75 – 79
Lund, Roar Marthon og Rabinowitz 2015, s. 108 – 109
Lunde, Ståle Dam Storlivatnet – et stykke norsk ingeniørkunst 2011, s. 75 – 79
Lunde, Ståle og Årtun, Jan Reidar Transport av materiell til anleggsstedene i fjellet 2010, s. 95 – 103
Løland, Leiv og Vetti, Torgeir Risvoll skule 150 år. Del 1: 1860-1962 2010, s. 36 – 50
Løland, Leiv og Vetti, Torgeir Risvoll skule 1962 – 2011 2011, s. 135 – 154
Moe, John Med verahodn i Vindafjord 2008, s.   5 – 12
Moen, Ruth Anne Om songaren Ola Fagerheim 2008, s. 53 – 64
Neteland, Randi Saudadialekten og dialektene på andre industristeder 2012, s. 81 – 92
Neteland, Randi Saudadialekten i dag. En kort oversikt 2013, s. 157 – 163
Njøten, Lars Historia til Star Sing 2015, s. 162 – 172
Oftedal, Bjørg/Vetti, Torgeir 70 år ved Molla snikkarverkstad 2008, s. 80 – 88
Oftedal, Åsmund Kristian Skomakar 2013, s. 38 – 39
Oftedal, Åsmund Eg kjenner dei to. Prolog 2015, s. 4 – 7
Oftedal, Åsmund (Vetti, T.) Med flikk-flakk og salto med helskru (Prolog) 2012, s. 121 – 125
Omreng, Inge Russetalen 1945.Den første russetalen i Sauda 2010, s. 112 – 114
Pleym, Arne Georg SI-Glass – største industrireisinga i Sauda sidan smelteverket 2008, s. 122 – 144
Pleym, Arne Georg Soga om den store transporten. Sauda – Etne, mars 1956 2014, s. 66 – 73
Pleym, Arne Georg Linjebygging Sauda – Karmøy på 1960-tallet 2015, s. 118 – 120
Pleym, Wenche Bestemor sitt sjal 2016, s. 21 – 22
Pleym, Wenche Musikklaget og Musikkhallen – vevd saman i historia 2016, s. 123 – 130
Pleym, Wenche Den første smeltaren 2016, s. 118 – 122
Rabbe, Dorthea Drag or arbeidslivet i Sauda i 1880-90 åri 2013, s. 55 – 61
Rabbe, Sondof Stadnamn i Ytrebygdi. Frå Rogaland Historielag. Årsskrift 1942. Etterord ved Sveinung Astad 2014. s. 84 – 89
Racine, Charles 25 fjellturer i Sauda. Artikkel i årboka for Stavanger Turistforening i 1931 2015, s. 128 – 140
Rafdal, Asle En utvandrerhistorie: Sivert Ness, bror til Ola Fagerheim 2015, s. 54 – 64
Ravatn, Guri L. Barndom i Saudasjøen på 60-talet 2011, s. 167 – 192
Ringhagen, Helmert Litt om fjell-livet i Sauda 2012, s. 37 – 48
Rød, Kåre Rød Mix Nr. 3 2008, s. 166 – 182
Rød, Kåre «Leiten» 2009, s. 166 – 179
Rød, Kåre Havstjødnå, mørk og mystisk med sine nestenulykker 2010, s. 85 – 94
Rød, Kåre Rød Mix nr. 4 2010, s. 157 – 178
Rød, Kåre Tur på vidda i fred og frihet. Samtale med Rannveig Rydningen 2012, s. 130 – 139
Rød, Kåre Utebassenget 1954-2013 2013, s. 146 – 156
Rød, Kåre Andor Andersen – Entreprenør og sosialarbeidar 2014, s. 106 – 114
Rød, Kåre Smeltedigelen 2016, s. 131 – 139
Rønning, Oddwar Barn av røyken 2009, s. 68 – 84
Rønning, Oddwar Litt om fabrikken der far min er krankjører 2010, s. 75 – 81
Sandvik, Astrid T Mangfaldet i gamle slåttemarker 2010, s. 179 – 185
Sandvik, Astrid Torill Litt om Tjelmen 2013, s. 164 – 172
Skogerbø, Arne Kunstnaren Eigil (Tveit) 2008, s. 22 – 26
Solberg, Jon Eit tidsbilete 2009, s. 45 – 46
Solberg, Jon Hylen Tyding av nokre stadnamn 2008, s. 119 – 121
Strøm, Maria Å drive butikk i Sauda på 1950- og 1960-tallet 2011, s. 161 – 166
Sunderø, Karin Aleine på sokkel 2009, s. 182 – 185
Sunderø, Karin Songen om Utopia 2013, s. 139 – 145
Svendsbråten, Ester Reisen til Sauda 2008, s. 27 – 38
Tangstad, Karen Sofie Fløgstad skule 2008, s. 65 – 75
Tveit, Lars «Frå omshuset». Måleri 2015, s. 37
Utter, Harald «Det e der eg høre te». Om hverdagsliv, identitet og tilhørighet hos arbeiderne i Åbøbyen 2011, s. 4 – 47
Vandvik, Elias Møte med bygdekunstnaren Ola Fagerheim 2008, s. 39 – 52
Vanvik, Kristen Frå Polen via Stalins fangeleirer til Norge og Sauda 2012, s. 5 – 32
Veka, Olav Folket på husmannsplassen Lægdene 2014, s. 17 – 24
Vetti, Torgeir Eigil Magnus Tveit 2008, s. 13 – 21
Vetti, Torgeir Deltakarar frå Sauda i olympiske leikar 2008, s. 112 – 118
Vetti, Torgeir Doktor Gramstad 2009, s. 126 – 137
Vetti, Torgeir Ei sørgjeleg ulukke ved Nordelva 2010, s. 73 – 74
Vetti, Torgeir Gymnassamfunnet Mjølners julekomedie i romjula 1944 2010, s. 107 – 109
Vetti, Torgeir Russen 1945 2010, s. 110 – 111
Vetti, Torgeir Den første filmframsyninga i kinosalen i det nye rådhuset i januar 1940 2011, s. 93 – 96
Vetti, Torgeir Tommy Barkas – engelsk proffspelar og trenar i Sauda i 1946 2011, s. 130 – 134
Vetti, Torgeir Med bil til Austlandet i 1928 (Samtale med Sigurd Aarthun 2012, s. 60 – 63
Vetti, Torgeir Litt om Sauda Turn 2012, s. 118 – 120
Vetti, Torgeir Ella Throndsen, den «gløymde» noregsmeisteren frå Sauda 2012, s. 126 – 129
Vetti, Torgeir og Viland, Lars Syndikalistane og arbeidskonfliktane i Sauda 2009, s. 52 – 60
Vigeland, Gunnar Fra krig til fred i Sauda 2016, s. 140 – 165
Viland, Lars Gamlekyrkja på Saua 2015, s. 65 – 74
Waage-Pettersen, Oscar Kunstneren Bonzon 2015, s. 151 – 161
Waage-Pettersen, Oskar Lått og løye på fabrikken 2008, s. 95 – 108
Waage-Pettersen, Oskar Lått og løye i arbeidslivet 2009, s. 103 – 108
Waage-Pettersen, Oskar Lått og løye i arbeidslivet 2010, s. 120 – 132
Waage-Pettersen, Oskar På «Dollarvegen» i 80 år 2011, s. 97 – 115
Waage-Pettersen, Oskar Streiken på EFP i 1962 2012, s. 93 – 110
Wedvik, Hans Nokre minne frå ein som var liten gut i Hellandsbygd under krigen 2014, s. 61 – 65
Wilse, Anders Beer (fotograf) Fire bilete frå Saudasjøen 1918 og 1934 2010, s. 53 – 57
Øverland, Jorunn og Vrål Minne frå stølslivet på Veaskar og Besskar 2011, s. 48 – 60
Øvestad, Kåre Glimt fra livet i Kongsveien og Brekkeveien i 1930- og 1940-årene 2009, s. 85 – 102
Øygard, Kolbjørn Tuberkulose – ein folkesjukdom 2009, s. 61 – 67
Øygard, Kolbjørn Til Fjæra etter jenta i 1940 2010, s. 104 – 106
Øystese, Arne O. Søstrene Botnen 2009, s. 138 – 150
Øystese, Asbjørn Geologien rundt Sauda 2015, s. 173 – 183
Årtun, Jan Reidar og Lunde, Ståle Sauda 1 – en kraftkjempe har gått til ro 2009, s. 119 – 125
Årtun, Tone Granå 2008, s. 161 – 165
Årtun, Tone Steinalderfunn i Hellandsbygd 2009, s. 5 – 10
Årtun, Tone Snøraset i Ekkjeskaret 1816 2009, s. 17 – 18
Årtun, Tone Dei første saudabuane i Amerika 2010, s. 7 – 18