Foto: Egne Hjem

Egne Hjem

Egne Hjem saken ble reist i fabrikkarbeiderforeningen alt i 1930, og så mange som 100 medlemmer i foreningen var interessert. Men så kom depresjonen og saken ble tatt opp igjen først omkring 1950. Bedriften ga rente- og avdragsfritt lån på kr 10.000, som siden ble slettet. Husbyggerne fikk gratis forskalingsmaterialer, støypesand tilkjørt og til en viss grad låne maskiner.

Her er Olav Fatland med en god støypegjeng under bygging på Egne Hjem på Birkeland. Egne Hjem var velregulert med fine gater og beplantning.

Dugnad med humøret på topp.

Dugnad på Egne Hjem i 1950.