Tre gater på Øyra

Sauda Sogelag valde i 1999 å gi ut ei lita bok om forretningane som har halde til i husa langs tre av Øyragatene; Rådhusgata, Brugata og Skulegata. I denne trekanten, Sauda sitt «gyldne triangel», om ein vil, finn me praktisk talt alle forretningane i tettstaden, eller byen må ein vel ha lov tiI å seia nå. Berre nokre få fell utanfor. Nokre hus som ligg til to gater, er tatt med, likeins husa ved Rådhusplassen.

KapittelSide
Forord9
Rådhusgata 2-40 og Rådhusplassen15
Rådhusgata 7-3754
Brugata 1-17  83
Brugata 2-16  94
Skulegata 1-13  111
Skulegata 4-26  122
Litt om torgsal i Sauda  132