Middelalderkyrkjegarden i Saudasjøen

Oversikten er laga av Torgeir Tveitane