Kulturvern i sogelaget

Tysdag vitjar Roy Høibo Sauda sogelag. Det er han som har skrive framlegget til kulturminneplan for Sauda, «Kraftkultur og kulturkraft». På oppdrag frå kommunen har han levert eit fagleg innspel til kommunestyret, som seinare skal behandle og vedta den nye kommuneplanen.

Roy vil fortelje kvifor han meiner det er viktig å ta vare på kulturminne. Sauda er kulturhistorisk ein særs interessant kommune, på mange måtar unik, seier han, og legg til at kultur og kulturminne legg verdiar til staden. Difor er forvaltning av kulturminna i Sauda så viktig.

Så vil Roy fortelje korleis han har jobba med planen, og kva han synest det er viktigast å verne for oss som bur i kommunen, og, ikkje minst, dei som kjem etter oss. Han er naturlegvis open for både spørsmål og kommentarar.

Og tru om ikkje sogelagsmaten snart er eit kulturminne vel verd å verne, saman med den obligatoriske allsongen? Ver velkomne til eit viktig kulturminnemøte i sogelaget.

Roar  Lund


På eldresenteret (Høllandstunet), tysdag 20. mars kl 19:00.

Gullgraving i sogelaget

I byrjinga av førre hundreår reiste saudabuar i flokk og følgje for å grave etter gull i Alaska. Den største flokken hadde røter i Hellandsbygd, men også andre grender i kommunen var godt representerte. Dei reiste via Montana og tok seg derfrå vidare til Douglas i Alaska. Kring 1920 var gullrushet frå Sauda for det meste over, og dei fleste drog tilbake til gamlelandet, nokre rikare på gods, alle rikare på erfaringar.

Saudabuar som gullgravarar i Douglas Alaska. Fotografiet er frå mellom 1906 og 1910. Originalen tilhøyrer Vrål Øverland. Framme frå venstre: Ivar Handeland, ukjend (mogleg ein frå Moatre). Bak frå venstre: Amund V. Øverland, Østen O. Årthun, ukjend

Dette er det Øystein Djuv-Stiansen som fortel.  I 2014 vitja han, saman med nære slektningar frå Sauda, gruvebyen i Alaska på jakt etter opplysningar om oldefaren, Østen Olsen Årthun (Djuv) og andre saudabuar. Mykje av det han fann, står å lese i Årsskrift for Sauda sogelag 2016. Og meir vil nok kome tysdag når Øystein Djuv-Stiansen vitjar sogelaget på Eldresenteret.

Men kanskje har andre i Sauda noko å fortelje om slektningar som drog vest for å grave etter gull i Alaska-gruvene. Eg har namnet på 26 unge menn. Mange kom frå Herheim, dei skulle eg gjerne visst meir om.

Djuv- Stiansen har med seg eit rikt biletmateriale frå gullgravartida. Dei fleste personane på bileta veit han kven er, men nokre av dei treng han hjelp til å identifisere. Han vil setje pris på all mogleg hjelp frå dei som kjem på møtet.

Så er det også tid for årsmøte i Sauda sogelag, det er oftast raskt avvikla. Og ingen treng uroa seg før valet, valnemnda har den saka under full kontroll. Det har også kjøkkengjengen, som også i 2018 byr på velsmakande sogelagsmat. Ver velkomne.

Roar Lund


Tid og stad: Kl 1900 på Eldresenteret (Høllandstun)

Sogelagsmøte 21. november

Tysdag 21. november kl 1900 på Eldresenteret inviterer me til nytt sogelagsmøte.

Program for kvelden:

  • Lars Olav Fatland: Ola Fagerheim. Trekunstnaren frå Sauda
  • Roar Lund: Kunstmålaren Samuel Tveit på Helgeland
  • Skriftstyraren presenterer Årsskrift for Sauda sogelag 2017

Sal av årsskriftet. Pris: 250 kr. Kontant betaling eller Vipps.

Sogelagsmat. Entre 100 kr

Møt forfattarane Gro Skartveit og Frode Grytten

Onsdag 15. november kan du bli kjend med forfattarane Gro Skartveit og Frode Grytten. Då kjem dei til Sauda for å snakka om bøkene sine. 

Program:

  • Forfattarane presenterer seg sjølve
  • «Bokbad» ved Einar Schibevåg
  • Kaffidrøs i pausen.

Tid og stad: Onsdag 15. november kl 1900 på Eldresenteret

Entré: 100 kr.

Arrangørar: Sauda sogelag og Sauda vidaregåande skule

«Hestamøte» på Sauda vidaregåande skule 25. april 2017

Saudahesten i sogelaget

Tysdag rettar Sauda sogelag det lokalhistoriske lyset mot arbeidshesten i lokalsamfunnet vårt. Sogelaget inviterer til «hestamøte» i kantina på Sauda vidaregåande skule. Sjølv om ingen hestar slepp inn, kjem fleire av dei som har arbeidd saman med hestar i skog og mark, i arbeid og fritid i ei tid før alt det støyande, motordrivne pressa den trufaste firbeinte arbeidskameraten til sides.

Arbeidslivet ropar ikkje lenger etter levande  hestekrefter, men heldigvis finst her framleis folk som hegnar om hestetradisjonen i Sauda. Ei ny tid har gitt både «hestafolket» og hestane nye oppgåver. Dei har mangt å fortelje, vil det heilt sikkert vise seg. Og så har dei lova å vise fram både bilete og hesteutstyr.

Lars Olav Fatland har lova å halde i taumane denne kvelden. Han har sjølv erfaring med hest og veit godt når både hest og møtelyd treng kvile og sogelagsmat. Og nei, det blir ikkje servert havre, men rekn med at «Fola, fola Blakken» står på den eine sida av songarket.

Ver velkomne

Roar Lund