Blå skilt

I løpet av 2021 vil sogelaget henga opp blå skilt på bygningar på Øyra (Sauda sentrum).

Meir info kjem.


Skilta er laga av:

Med støtte frå:


Skiltprodusent: Oslo Byes vel