Arbeidsliv, politiske og sosial tilhøve

Forfattar Tittel på artikkel Årsskrift
Andersen, Olav Svenskesmeden Nordstrøm 2008, s. 76 – 79
Andersen, Olav Rare oppdrag 2010, s. 115 – 119
Drange, Ernst Berge Bedriftsarkivet og industristadkulturen 1991, s. 48-76
Fatland, Lars Olav Molla snikkarverkstad gjennom dryge 90 år 2015, s. 80 – 107
Fatland, Lars Olav Olaf Solberg – Markant tillitsvald ved smelteverket i Sauda gjennom 25 år 2017, s. 46-60
Flokketveit, Liv Matland Førti år hos H. Øgreid & Sønner AS 2007, s. 77-84
Flokketveit, Liv Matland Fløyta på fabrikken og andre varsler 2008, s. 109 – 111
Fløgstad, Nils Jens Brose Michalsen fortel om anleggstida 2000, s. 23-29
Fløgstad, Nils Jens Brose Michalsen fortel vidare om anleggstida 2001, s. 54-59
Friestad, Håkon To unge jærbuar på fabrikken streikesommaren 1970 2009, s. 109 – 112
Hagen, Willy Innflytting til industristedet Sauda 1988, s. 11-42
Hansen, C. Th. Postforholdene i Sauda i gamle dage og nu 1983, s. 27-30
Hoftun, Svein Hundre år ved ”Sjøen” 1993, s. 23-39
Hoftun, Svein Bakarane i Ytrabygdå 2006, s. 59-67
Honerød, Arnulv Smeden 2014, s. 36 – 39
Honerød, Arnulv Union Carbide – hvor ble selskapet av? 2008, s. 93 – 94
Honerød, Arnulv Kampen mot røyken 2009, s. 113 – 118
Honerød, Arnulv Juvastøl for 100 år sidan. Tre bilete 2011, s. 69 – 71
Honerød, Arnulv Fabrikken er 100 år Personer jeg møtte 2015, s. 8 – 12
Honganvik, Olav Litt om torgsal i Sauda 1999, s. 132-135
Høibo, Roy Amerikabyen på Åbø 1981, s. 5-24
Høibo, Roy Då Sauda var med på jernbanenettet 1982, s. 16-29
Hølland, J. K. Litt om ferdsle-og driftevegar i Sauda i eldre tid 1980, s. 19-26
Håland, Leif Amund Gruvesmeden 1983, s. 30-33
Kilen, H. Konflikten i Sauda. Avisa ”1. Mai” 02.03.1918 1988, s. 72-73
Koch, Fredrik «Kløvhesten og krafteventyret». Reportasje i Stavanger Aftenblad 16.07.1966 2015, s. 112 – 117
Lillehammer, Arnvid Industriarbeidar og bonde 1988, s. 42-49
Ljung, Bjørn Herman Ljung. (Historia til Ljungs Rutebiler) 2006, s. 79-149
Lunde, Ståle Dam Storlivatnet – et stykke norsk ingeniørkunst 2011, s. 75 – 79
Lunde, Ståle og Årtun, Jan Reidar Transport av materiell til anleggsstedene i fjellet 2010, s. 95 – 103
Midttun, Jon En søknad om flyttegodtgjersle 2001, s. 59-60
Mæhle, Magnus H. Øgreid & Sønner AS 2007, s. 73-77
Oftedal, Bjørg/Vetti, Torgeir 70 år ved Molla snikkarverkstad 2008, s. 80 – 88
Opedal, Turid m. fl. Kvinner i Åbøbyen 1960-70 2000, s. 58-66
Pleym, Arne Georg SI-Glass – største industrireisinga i Sauda sidan smelteverket 2008, s. 122 – 144
Pleym, Arne Georg Statkraft i Sauda 2007, s. 92-108
Pleym, Wenche Den første smeltaren 2016, s. 118 – 122
Rabbe, Dorthea Dei gamle handelshus i Sauda 1980, s. 45-52
Rabbe, Dorthea Drag or arbeidslivet i Sauda i 1880-90 åri 1984/85, s. 51-58
Rabbe, Dorthea Drag or arbeidslivet i Sauda i 1880-90 åri 2013, s. 55 – 61
Red. Farvel til Fjordrott 1984/85, s. 82-84
Red. Formannskapslovene 150 år 1987, s. 4-8
Red. Drosjehaldeplassen i Sauda 2002, s. 87-89
Roalkvam, Olav Med lastebil på anlegg i 1920-åra 1983, s. 38-47
Rød, Kåre Smeltedigelen 2016, s. 131 – 139
Rønning, Oddwar Litt om fabrikken der far min er krankjører 2010, s. 75 – 81
Skagen, Finn Lungebrannen i Sauda 1984/85, s. 9-28
Trumphy, J. C. Dr. Trumphy uttalar seg om lungebrannen, 1925 2003, s. 10-12
Tveitane T. O. og Vetti, Torgeir Sanatorium, hotell- og gardsdrift på Saua Gard, gardsbruk nr. 1 2001, s. 6-18
Ukjent Russiske forhold i Sauda. Stvgr. Aftenblad 21.02.1918 1988, s. 74-75
Ukjent Från sillburkarnas stad till varldsindustristaden Sauda. ”Ryfylke” 30.09.1932. 1991, s. 76-77
Ukjent Tippen i Raundalsbekken (Avisa Ryfylke, 22.08.1930) 1998, s. 152-153
Utter, Harald «Det e der eg høre te». Om hverdagsliv, identitet og tilhørighet hos arbeiderne i Åbøbyen 2011, s. 4 – 47
Vetti, Torgeir Manganfarten på Takoradi 1991, s. 41-48
Vetti, Torgeir Dei mange bakarane i Sauda 2006, s. 43-59
Vetti, Torgeir Hotelldrift på Øyra 2007, s. 18-33
Vetti, Torgeir, Årtun Tone og Tveitane, T.O. Kafear i Sauda 2005, s. 85-131
Vetti, Torgeir og Viland, Lars Syndikalistane og arbeidskonfliktane i Sauda 2009, s. 52 – 60
Viland, Lars Saudekilden, eit 100-årsminne 1986, s. 48-58
Viland, Lars Plant eit tre 1987, s. 39-47
Viland, Lars ”Gamle Stavanger” 30 år 1987, s. 50-52
Viland, Lars På dollarvegen i dei harde 30-åra 1987, s. 59-63
Viland, Lars Ut i arbeidslivet. Ein samtale med Olga Svandal 1996, s. 42-49
Viland, Lars Storskjervegen – ”En rædselsfuld veistubbe” 1997, s. 127-135
Viland, Lars På ”jakt” etter Albert Williams Daw 2000, s. 19-23
Viland, Lars Sinkgruvene i Allmannajuvet 2006, s. 20-34
Waage-Pettersen, Oskar Lått og løye på fabrikken 2008, s. 95 – 108
Waage-Pettersen, Oskar Lått og løye i arbeidslivet 2009, s. 103 – 108
Waage-Pettersen, Oskar Lått og løye i arbeidslivet 2010, s. 120 – 132
Waage-Pettersen, Oskar EFPs boligpolitikk 1920-1970 2002, s. 76-85
Waage-Pettersen, Oskar Røldalsveien – et 40-årsjubileum 2000, s. 29-33
Waage-Pettersen, Oskar Smelteverket i Sauda under okkupasjonen 1983, s. 12-19
Waage-Pettersen, Oskar Streiken på EFP i 1962 2012, s. 93 – 110
Øverland, Åshild Marie Klasseskilje og klassemøte 2003, s. 46-78
Øygard, Kolbjørn Tuberkulose – ein folkesjukdom 2009, s. 61 – 67
Årtun, Jan Reidar og Lunde, Ståle Sauda 1 – en kraftkjempe har gått til ro 2009, s. 119 – 125