Biografiske omtalar

Forfattar Tittel på artikkel Årsskrift
Astad, Aslaug Minneord om Lars Viland 2007, s. 7-8
Bruknapp, Syvert Bondesonen frå Etne som vart statsråd i 1905 2005, s. 21-25
Bruknapp, Syvert Stortingsrepresentantane frå Sauda 2007, s. 154-169
Bøckman, Kari Sande Min far, presten Ola Sande, slik jeg minnes ham 2004, s. 50-60
Dyrvik, Ståle Den tragiske lagnaden til Marta Oddsdotter frå Sauda 2002, s. 85-87
Fatland, Lars Olav Olaf Solberg – Markant tillitsvald ved smelteverket i Sauda gjennom 25 år 2017, s. 46-60
Fatland, Lars Olav Ola Fagerheim – Trekunstnaren frå Sauda 2017, s. 9-23
Fatland, Lars Olav Rasmus Løland ved eit hundreårsleite 2007, s. 9-18
Fløgstad, Kjell Notater frå ein samtale med Tjerand Selland 1982, s. 39-44
Fløgstad, Kjell I Kongens teneste 1996, s. 75-78
Hawbecker, Gladys En Risvoldslekt i Saudasjøen og Amerika 1991, s. 102-119
Honerød, Arnulv Min far, Mathias Honerød 2011, s. 80 – 88
Hylen, Hans Eit uventa hende 2002, s. 37-40
Ilstad, Jane Nordhagen Ingeborg Eikeland – Guds tjener i Kongo 2009, s. 151 – 165
Johnsen, Ernst Åge Lensmannsslekta Tengesdal 2009, s. 19 – 44
Larsen, Jan Sigmund Hvem var Ingeborg Søndenå? 2011, s. 61 – 68
Larsson, Dag Åsmund Erling Larsson, landets første fylkesordførar, men også familiemann 2012, s. 64 – 67
Leveraas, Ivar Martha Eidems lange vei fra Schlesien til Sauda 2016, s. 176 – 182
Lillehammer, Arnvid Dorthea Rabbe – Ei føregangskvinne frå Sauda 2013, s. 40 – 54
Lillehammer, Arnvid Kjempekaren i Maldal 1984/85, s. 62-67
Ljung, Bjørn Magnus Stokkedal 2000, s. 39-58
Ljung, Bjørn Ziemba 2016, s. 47 – 69
Lund, Roar Urmakaren i luka 2016, s. 7 – 20
Lund, Roar Rabinowitz i Brugata 2014, s. 27 – 35
Lund, Roar Ove Hølland, Saudas illgjetne kranglefant 2013, s. 5 – 33
Lund, Roar Bureisaren Lars O. Rafdal 2015, s. 75 – 79
Lund, Roar Kunstmålaren Samuel Tveit på Helgeland 2017, s. 120 – 124
Lund, Roar Marthon og Rabinowitz 2015, s. 108 – 109
Moe, Jon ”Eg blei urolege for Kristina.” Om dei to ”gjentorne” til Rasmus Løland. 2002, s. 56-64
Moe, Jon Rasmus Løland strammar skoreimane 2003, s. 28-33
Moen, Ruth Anne Om songaren Ola Fagerheim 2008, s. 53 – 64
Nag, Martin Omkring Johan Sigmundstad og Rasmus Løland 1993, s. 90-97
Nilsen, Rolf Bård Nilsen, ein fjellets son 1993, s. 86-90
Nilsen, Rolf Glimt frå livssoga til fjellbonden og bygdekunstnaren Anders Selland 2002, s. 43-49
Oftedal, Bjørg. Paulsen, Invald. Vetti, Torgeir. Christiansen, Knut Ei omtale av dei som fall under krigen 1991, s. 3-20
Oftedal, Åsmund Kristian Skomakar 2013, s. 38 – 39
O. I. (Sign.) Nordens ældste kvinde? (”Stavangeren” 20.09.1919) 1988, s. 126-132
Paulsen, Ingvald Joar Torvanger 1995, s. 28-30
Rød, Kåre «Leiten» 2009, s. 166 – 179
Rød, Kåre Tur på vidda i fred og frihet. Samtale med Rannveig Rydningen 2012, s. 130 – 139
Rød, Kåre Andor Andersen – Entreprenør og sosialarbeidar 2014, s. 106 – 114
Skogerbø, Arne Kunstnaren Eigil (Tveit) 2008, s. 22 – 26
Springborn, Bruce Kven var Nils Sveinsson som kjøpte garden Øverland? 2005, s. 52-64
Ukjent Portrett av Sofie Eriksdotter Rød 1980, s. 60-61
Vandvik, Elias Møte med bygdekunstnaren Ola Fagerheim 2008, s. 39 – 52
Vanvik, Kristen Frå Polen via Stalins fangeleirer til Norge og Sauda 2012, s. 5 – 32
Vetti, Torgeir Kristian Oveson Fløgstad, skomakar og kyrkjetenar 1994, s. 20-26
Vetti, Torgeir Far til ”Øyragutane” er gått bort 1994, s. 111-114
Vetti, Torgeir Marinius Øverland 1996, s. 49-65
Vetti, Torgeir Skihopparen frå Odda som vart saudabu. John Helle fortel. 1997, s. 54-68
Vetti, Torgeir Sverre Mathisen, omstreifande anleggsarbeidar og allsidig idrettsmann 1998, s. 99-111
Vetti, Torgeir Skulepolitikaren Jens Brose Michalsen 1998, s. 137-146
Vetti, Torgeir Eit portrett av turnaren Alf Nørgaard 2002, s. 10-25
Vetti, Torgeir ”Nordlandspresten” 2005, s. 71-75
Vetti, Torgeir Minneord om Lars Viland 2007, s. 5-7
Vetti, Torgeir Eigil Magnus Tveit 2008, s. 13 – 21
Vetti, Torgeir Doktor Gramstad 2009, s. 126 – 137
Viland, Lars In Memoriam-Olav Tenger Gusdal og Kolfinn Fløgstad 1987, s. 69
Viland, Lars Eit minne. (Om Rasmus Løland.) 1991, s. 97-102
Viland, Lars Kleng Sørensen(1814-1883), lærar og skomakar 1994, s. 41-48
Waage-Pettersen, Oscar Kunstneren Bonzon 2015, s. 151 – 161
Øystese, Arne O. Søstrene Botnen 2009, s. 138 – 150
Aano, Jakob Eit veneportrett av Ludvig Munthe 2003, s. 100
Årtun, Tone Lars Oftedal (1838-1900) 2003, s. 90-91