Bondesamfunnet

Forfattar Tittel på artikkel Årsskrift
Andersen, Olav Vasshjulet på Fiveland 2012, s. 140 – 145
Birkeland, Aksel Litt om Vatndalssslåtten og Kvednabekkjen på Birkeland 1994, s. 74-78
Birkeland, Aksel Stabburet på Hingarden 1998, s. 154-155
Birkeland, Aksel Litt om handel med dyr og fjellovergangar i Sauda sist på 1800-talet og fyrst på 1900-talet 2004, s. 43-50
Djuv-Stiansen, Øystein Et gammelt skjøte fra Djuv 2015, s. 38 – 53
Elvestad, Endre Rike arkeologiske funn ved Sagfossen 2005, s. 46-52
Fatland, Lars Olav Tengesdal som mellomstasjon og springbrett 2010, s. 63 – 72
Fatland, Lars Olav Livleg frukthandel på kaien i Sauda 2015, s. 121 – 127
Fatland, Lars Olav Somme av husmennene på Hylsstrondå kom frå Sausokn 1997, s. 36-54
Moe, John Med verahodn i Vindafjord 2008, s.  5 – 12
Moe, Bjørn Svaledraum 2017, s. 24 – 28
Fjørtoft, Karl J. Trekolbrenning i Ås-skogane 1986, s. 45-48
Fløgstad, Kjell Det gamle framskåpet på Fløgstad 1980, s. 53-56
Fløgstad, Nils Busetnad i Berdalen 1998, s. 125-130
Fosstveit, Lars Litt om rovviltet i eldre tid 1981, s. 34-40
Fosstveit, Lars Mine første jaktminne 1981, s. 40-47
Fosstveit, Lars Gamlestova på Mosbakka 1982, s. 44-47
Grøndalen, Jorunn og Øverland, Vrål Husmannsfolket på Nedbøen 2003, s. 92-100
Herheim, Helmert Rein og jerv i Sauda-fjella for om lag 100 år sidan 2002, s. 49-52
Høibo, Roy Hustveit – verd å verne 1987, s. 25-31
Kolstad, Margreta Stølsdrift på Vierane i Slettedalen. Ein uvanleg god attest 2001, s. 60-69
Lillehammer, Arnvid Om døypenamn og namneskikkar i det gamle Sauda 1980, s. 38-44
Melstveit, Gro Ei gravferd på Djuv i 1929 2007, s. 116-120
Moe, Jon Bøndene kommer 2005, s. 79-82
Petersen, Jan Gullbrakteaten frå Teig 1983, s. 60-62
Rabbe, Dorthea Julebaking i gamle dagar 1986, s. 43-45
Rabbe, Dorthea Trekk av kosthaldet på Vestlandet fyrr og no 1989, s. 50-55
Rabbe, Dorthea Fyrebuing til jol i gamle dagar 1993, s. 102-107
Red. Det kjem for ein dag 1984/85, s. 87-90
Ringhagen, Helmert Litt om fjell-livet i Sauda 2012, s. 37 – 48
Rødseth, Kari Lindyrking i Sauda 1996, s. 85-88
Rønning, Oddwar Om Daniel-namnet på Tveit 1986, s. 78-80
Solberg, Jon H. Vassbering 1983, s. 47-49
Sandvik, Astrid Torill Litt om Tjelmen 2013, s. 164 – 172
Sandvik, Astrid T Mangfaldet i gamle slåttemarker 2010, s. 179 – 185
Veka, Olav Folket på husmannsplassen Lægdene 2014, s. 17 – 24
Viland, Lars Eit bilete frå Saua Gard sommaren 1907 1982, s. 50-52
Viland, Lars Jakt og fiske i Sauda i eldre tid 1994, s. 78-107
Wedvik, Valgerd Frå Hellandsbygd og Slettedalen 1984/85, s. 33-51
Wedvik, Valgerd Stølsliv i Slettedalen 1986, s. 37-43
Øverland, Jorunn og Vrål Minne frå stølslivet på Veaskar og Besskar 2011, s. 48 – 60
Årekol, Nils Om stølen på Vierane 1998, s. 111-125
Aas, Reinert Juleforberedelser og jul på landsbygden i mit barndomshjem 1993, s. 97-102