Butikkar

Forfattar Tittel på artikkel Årsskrift
Bruknapp, Syvert Butikkar og verksemder i Sauda i 1949 2011, s. 155 – 160
Flokketveit, Liv Mine minner om gamle butikker i Sauda 2012, s. 111 – 117
Jakobsson, Olafr Jakobssons foto& ramme-forretning i ca/snart 100 år 2016, s. 166 – 175
Strøm, Maria Å drive butikk i Sauda på 1950- og 1960-tallet 2011, s. 161 – 166
Vetti, Torgeir og Viland, Lars Tre gater på Øyra. (Framstilling av husa i Rådhusgata, Brugata og Skulegata) 1999, s. 15-132