Bygningar og institusjonar

Forfattar Tittel på artikkel Årsskrift
Bakka, Magne Martastova – eit lite hus i Fløgstadåsen – og litt slektshistorie 2012, s. 49 – 59
Bakka, Magne Retting av artikkelen «Martastova – eit lite hus i Fløgstadåsen» i årsskriftet 2012 2013, s. 173 – 174
Bruknapp, Syvert Ungdomsheimen Fridtjof i Saudasjøen 2007, s. 108-116
Buch, Carl Egil Hotellslottet i Sauda 2005, s. 6-21
Fatland, Lars Olav Rosebuå på Løland 1998, s. 37-49
Fosstveit, Kirsten Hellerdal Kraftstasjon Sauda III 2013, s. 87 – 95
Fosstveit, Kirsten Hellerdal Arkitekten Gustav Helland: Nyklassisisten bak Folkets Hus, «Arbeidernes tempel» 2014, s. 90 – 105
Fosstveit, Kirsten Hellerdal Arkitektur i Amerikabyen 2015, s. 13 – 26
Honerød, Anna Sykehuset i Saudasjøen. Samtale med Lars Viland 1990, s. 39-45
Honerød, Arnulv Fredheim 2006, s. 34-43
Honganvik, Olav Kommunegarden – seinare gamleheimen i Honganvik 2002, s. 64-70
Johansen, F.O. Det nye sykehuset i Sauda (”1. Mai”, 15.04.1926) 1998, s. 150-151
Rabbe, Dorthea Kring gamlekyrkja 1980, s. 34-37
Red. Eit stort og eit lite hus på Risvoll 1984/85, s. 71-78
Sunderø, Karin Songen om Utopia 2013, s. 139 – 145
Tangstad, Karen Sofie Fløgstad skule 2008, s. 65 – 75
Tangstad, Karen Sofie Sauda Rådhus 2007, s. 33-40
Vetti, Torgeir Sjukehuset i Wergelandsveien 2003, s. 6-9
Vetti, Torgeir og Viland, Lars Tre gater på Øyra. (Framstilling av husa i Rådhusgata, Brugata og Skulegata) 1999, s. 15-132
Viland, Lars Omkring bygginga av Saude Turisthotel, s. 55-64 1989, s. 55-64
Viland, Lars Gamlekyrkja på Saua 2015, s. 65 – 74
Årtun, Tone Granå 2008, s. 161 – 165