Det religiøse livet

Forfattar Tittel på artikkel Årsskrift
Birkeland, Aksel Til 75-årsjubileet på Betel 6. november 1993 1994, s. 29-37
Dahl, Theodor På besøk hos Saudas eldste haugianer 1988, s. 119-126
Hoftun, Svein Bedehuset Saron fyller 100 år 2005, s. 39-46
Honerød, Arnulv Oxfordbevegelsen 2014, s. 40 – 44
Ljung, Leif Pinsemenigheten Salem i Sauda 1994, s. 26-29
Munthe, Ludvig Glimt frå den eldste misjonssoga i Sauda 1992, s. 144-151
Munthe, Ludvig Gassarpresten Daniel Aas og kona Elisabeth 1996, s. 11-42
Nag, Martin Tre kapitler i sagaen om Sauda-kvekerne 1986, s. 5-23
Nag, Martin Soga om Sauda-kvekerne 1988, s. 87-119
Nag, Martin Da seks Sauda-kvekere bekreftet Røldalkvekere, 15. september 1853 1994, s. 48-74
Nag, Martin Omkring et kveker-møte i Sauda i 1886 1996, s. 88-102
Nag, Martin Erfjord-kvekerne. En kulturbevegelse nedenfra. 1997, s. 85-98
Njøten, Lars Historia til Star Sing 2015, s. 162 – 172
Viland, Lars Omkring Hålandsbibelen 1993, s. 109-122
Viland, Lars Bolette Larsen (1842-1915). ”Santalmisjonens mor” 1994, s. 37-41
Viland, Lars Hugs at de skal leva. Presten Ola Sande i Sauda 1930-1937 1998, s. 49-76