Andre verdskrigen. Krigshistorie

Forfattar Tittel på artikkel Årsskrift
Austrheim, Jakob I russisk fangenskap 2005, s. 35-39
Bjerga, Kristian Med lærar Bjerga til Kirkenes. (Dagboksnotat frå fangeopphaldet) 1990, s. 83-149
Bojer, Hilde Krig og etterkrigstid i Sauda og Hellandsbygd 2014, s. 45 – 60
Bondevik, Kjell Kinostreiken 1995, s. 56-70
Bondevik, Kjell I tysk fangenskap for 40 år sidan 1982, s. 7-16
Bondevik, Kjell Sauda i okkupasjonstida 1984/84, s. 28-33
Bruknapp, Syvert Tysklandsbrigaden. Innleiing 2001, s. 69-72
Bruknapp, Syvert Ein hedling til Kiel i 1952. Intervju med Øystein Øygard 2001, s. 84-88
Bruknapp, Syvert Fire skip til kai i Sauda, april 1940 2006, s. 149-153
Engebretsen, Paul og Viland, Lars Litt om motstandsarbeidet i Saudasjøen 1995, s. 105-113
Halvorsen, Jens og Munthe, Ludvig Hemmeleg oppdrag i Saudafjella 1995, s. 113-123
Handeland, Harry og Viland, Lars De hvite bussene 1995, s. 127-135
Handeland, Jonas Frå dagboka om krigsdagane i april 1940. Føreord ved Lars Viland. 2004, s. 68-75
Handeland, Jonas Frå dagboka om aprildagane i 1940 2005, s. 30-35
Honganvik, Olav Minne frå Tysklandsbrigaden 1947 2001, s. 72-79
Honganvik, Sverre Eit oppdrag på Skaulen 1991, s. 34-41
Høiland, Geir Krigshelten Eddie O. Sondeno 2011, s. 126 – 129
K. F. (Sign.) Et krigsbryllup 1990, s. 49-50
Kjønnbog, Petter Fem uker på Saudas tak. Dagbok fra Skaulen. 1993, s. 52-70
Ljung, Bjørn Ragnar Sollie og Pelle-gruppa 2012, s. 146 – 188
Lund, Roar Tredje saudabu i Korea 2009, s. 180 – 181
Nag, Martin Historien om et bilde fra Sauda 1944 1993, s. 80-82
Nag, Martin Tre bilder fra Sauda, påsken 1944 1995, s. 135-137
Ness, John Soldat i Rendsburg 1951 2001, s. 79-84
Nygaard, Leif Norske polititropper fra Sverige til Saudasjøen 1945 2001, s. 46-54
Omreng, Helge Den fjerde mann. (På Grini under krigen) 1995, s. 97-105
Paulus, Odd Dagbokblad fra Grini 1992, s. 7-100
Red. Krigsminne i Saudasjøen 1984/85, s. 84-87
Red. Frå aprildagane 1940 1984/85, s. 93-95
Red. Med livet som innsats. Krigsseglarar fortel. 1992, s. 100-126
Red. Med livet som innsats. Krigsseglarar fortel (forts.). 1993, s. 39-52
Red. Med livet som innsats. Krigsseglarar fortel (forts.). 1995, s. 9-21
Red. Bilete frå fredsdagane og 17. mai 1945 1995, s. 138-154
Red. Artiklar om krigen i årsskrifta 1995, s. 155-157
Riisdal, Olav For lov og rett. (Lensmann i byrjinga av krigen) 1995, s. 37-56
Rød, Jan Ole Det militære motstandsarbeidet i Sauda og Suldal under krigen 1991, s. 21-34
Thomassen, Kåre og Vetti, Torgeir Frå aprildagane 1940 1997, s. 105-112
Ukjent Eit intervju med Natzweiler-fangen Olav Lien. Avisa Ryfylke 28.07 og 03.08. 1945 1990, s. 13-23
Vetti, Torgeir Då krigen kom til Noreg. Samtale med saudabuar. 1990, s. 4-13
Vetti, Torgeir Frå Canada til Sauda under fyrste verdskrig 1994, s. 15-20
Vetti, Torgeir Panikkdagen 17. mars 1944 1993, s. 70-80
Vetti, Torgeir Sauda kommunale elektrisitetsverk og Die deutsche Wehrmacht 1995, s. 90-97
Vigeland, Gunnar Fra krig til fred i Sauda 2016, s. 140 – 165
Viland, Lars Jeg er stolt over å være hans kamerat. (Historia om Lars Sandvik som blei avretta under krigen) 1997, s. 98-105
Viland, Lars Ein stutt omtale av den engelske kanonskyttaren ved Skarsmo 2004, s. 75-76
Vindedal, Oddvar J. Såre minne frå krigen-intervju med Turid Selland 1995, s. 21-28
Wiik, Odd Med post til Gestapo. Samtale med Torgeir Vetti. 1990, s. 51-54
Øygard, Kolbjørn Til Fjæra etter jenta i 1940 2010, s. 104 – 106
Aabø, Daniel m. fl. Tyske luftvernskyts på garden Aabø under krigen. Daniel Aabø i samtale med J. Ness og T. Vetti 2004, s. 80-84
Aabø, Olav I Kring fredsdagane i 1945 1995, s. 123-127
Aabø, Olav I I AT-Arbeidsteneste hausten 1941 2004, s. 37-43
Aarvik, Alf Dagbok fra krigens dager i Sauda 2001, s. 26-46
Austrheim, Jakob I russisk fangenskap 2005, s. 35-39