Kultur, lag og foreiningar

Forfattar Tittel på artikkel Årsskrift
Andersen, Olav Utdrag av soga til Sauda Esperantoklubb 2007, s. 169-180
Austarheim, Norvald Julefeiringa 1910 1993, s. 107-109
Bondevik, Kjell Kvifor lokalhistorie 1996, s. 9-11
Brox, Johan Russebrua og andre bruer 1989, s. 64-68
Eik-Nes, Randi og Vetti, Torgeir Soga om Sauda Sanitetsforening 2004, s. 21-37
Flokketveit, Liv Barneleker før og nå 2006, s. 175-181
Fløgstad, Kjartan Lokalhistorie i litteraturen. Utdrag frå tre romanar 1988, s. 49-72
Fløgstad, O.K. Tre stilar frå ei anna tid 1998, s. 146-149
Hagen, Per Ole Da rocken kom til Sauda 2010, s. 133 – 156
Herheim, Helmert Gamlefurua (Dikt) 2006, s. 203-205
Honerød, Arnulv Sauda Konsertforening 2008, s. 145 – 150
Honganvik, Olav Gamle vermerke og dagar ein tok merke av 2007, s. 180-185
Høibo, Roy Nytt museum i Sauda 1983, s. 7-12
Johnsen, Wenche/Ernst Åge Sauda Dramatiske Klubb 2008, s. 151 – 157
Lie, Linda Merethe Kulturprisen til Sauda sogelag 2010, s. 4 – 6
Lillehammer, Arnvid Dei politiske folkemøta 1998, s. 11-21
Lund, Roar Sauda Lærerlag i 1920-åra 1987, s. 31-36
Lund, Roar Åbøbyens bibliotek 2015, s. 27 – 36
Moe, Jon Geiter og englar i Skaulen 2005, s. 75-79
Nag, Martin Arbeiderlyrikeren Reinhold Nicholay i Sauda 1991, s. 78-97
Nag, Martin Brev til Saude, et ukjent Obstfelder-dikt 1996, s. 69-75
Neteland, Randi Saudadialekten i dag. En kort oversikt 2013, s. 157 – 163
Neteland, Randi Saudadialekten og dialektene på andre industristeder 2012, s. 81 – 92
Nilsen, Rolf Gjensyn med Slettedalen, 3. februar 1991 1996, s. 65-69
Oftedal, Åsmund Eg kjenner dei to 1988, s. 4-7
Oftedal, Åsmund Ei fjordhelsing til øybuen 2002, s. 52-56
Oftedal, Åsmund Prolog ved 75-årsjubileet til Saudefaldene 2003, s. 20-28
Oftedal, Åsmund Eg kjenner dei to. Prolog 2015, s. 4 – 7
Pleym, Wenche Musikklaget og Musikkhallen – vevd saman i historia 2016, s. 123 – 130
Rabbe, Dorthea Litt om sed og skikk i Sand og Sausokn 1982, s. 47-50
Red. Stein frå Lønndardalen 1984/85, s. 78-82
Red. Sauda Skyttarlag 100 år 1984/85, s. 87-90
Red. Kulturprisen 1992 1993, s. 122-123
Red. Sauda Venstre 100 år 1994, s. 107-110
Red. Frå det eine til det andre 1997, s. 135-141
Red. Fem ”saudasongar” 2001, s. 88-96
Rønning, Oddwar Litt om dialekter 1986, s. 58-60
Skagen, Finn d.e. Prolog ved åpningen av Røldalsvegen 2000, s. 33-39
Solberg, Jon H. Uliøyra. (Om eit uvanleg ord) 2003, s. 78-79
Solberg, Jon H. Gamle stadnamn 2005, s. 82
Sunderø, Karin Songen om Utopia 2013, s. 139 – 145
Svendsbråten, Arthur Tale til 60-årsjubilanten Kjartan Fløgstad 2004, s. 76-80
Tjøstovson, Sjur To ”tromsødikt” 1998, s. 130-134
Ukjent En Sørge-Vise 1980, s. 26-28
Veka, Olav Saudamålet kring 1850 1988, s. 132-135
Vetti, Torgeir Den første filmframsyninga i kinosalen i det nye rådhuset i januar 1940 2011, s. 93 – 96
Viland, Lars Kulturminnenemnda gjennom 40 år 1983, s. 1-7
Viland, Lars Historieløshet 1987, s. 47-48
Viland, Lars Kulturpris til Arnvid Lillehammer 1987, s. 48-49
Viland, Lars Etterrakst 1996, s. 132-135
Viland, Lars Glimt frå Ås-arkivet 1997, s. 112-127
Åbø, Dagny Leiken i Sauda Ungdomslag 2003, s. 33-38
Aabø, Olav I. Væpnarlaget i Sauda før krigen 2005, s. 64-71
Aano, Jakob Tale ved Sauda-dagane 1989, s. 24-36