Oppvekst og barndom

Forfattar Tittel på artikkel Årsskrift
Andersen, Andor Mitt første møte med banken 2010, s. 82 – 84
Andersen, Olav Den gong mor var sint 2009, s. 186 – 188
Austrheim, Jakob Barndomsminne frå Heiaslått, heimkjøring av høy og anna 2009, s. 47 – 51
Bang, Paul Parkveien 101/103. Huset og folka som bodde der 2016, s. 76 – 93
Birkeland, Marit Rusten Nasjonaldrakta til bestemor 2017, s. 97-100
Djuv, Marta Minne frå barndom og ungdom på Amdal 2010, s. 19 – 35
Fatland, Lars Olav Mellom jord og smelta jern 2012, s. 68 – 80
Fatland, Lars Olav Åbøby-gutar, gerilja langs Storelva og storkrigen på Holmen 2016, s. 94 – 106
Fløgstad, Anders Kristenson Frå barndom og ungdom på Fløgstad 1993, s. 9-21
Færevaag, Ingeborg Øyestad Kommentar til artikkelen «Glimt fra livet i Kongsveien og Brekkeveien i 1930- og 1940-årene» i årsskriftet 2009 2010, s. 189 – 191
Honerød, Arnulv Vær beredt! Litt om guttespeiderne på 30-tallet 2013, s. 117 – 122
Honerød, Arnulv Barns aktiviteter før dataalderen 2013, s. 123 – 127
Hovland, Nils Minne frå 1910 i Saudasjøen 2010, s. 58 – 62
Lian, Vigdis «Alle reiser ein omveg heim» 2013, s. 128 – 138
Ljung, Bjørn På by’n 2016, s. 5 – 6
Lund, Roar Da «Lynet» og «Døden» herjet i Sauda 2008, s. 89 – 92
Munthe, Olaug Å veksa opp i Sauda for 70-80 år sidan 2003, s. 79-92
Oftedal, Bjørg Ei vandring i barndomsminne frå Nedre Øyra 2007, s. 40-73
Pleym, Wenche Bestemor sitt sjal 2016, s. 21 – 22
Ravatn, Guri L. Barndom i Saudasjøen på 60-talet 2011, s. 167 – 192
Rød, Kåre Havstjødnå, mørk og mystisk med sine nestenulykker 2010, s. 85 – 94
Rød, Kåre Rød Mix nr 1. (Oppvekst og skule på 50/60-talet) 2006, s. 181-202
Rød, Kåre Rød Mix Nr. 2. (Skule og turn) 2007, s. 190-203
Rønning, Oddwar Barn av røyken 2009, s. 68 – 84
Rønning, Oddwar Barn av røyken 2017, s. 92 – 96
Rønning, Oddwar Brennglass 1986, s. 60-62
Svendsbråten, Ester Reisen til Sauda 2008, s. 27 – 38
Søndenå, Johannes Minner fra barndom og ungdom 1998, s. 21-37
Viland, Lars Feitakoppen til mor 1980, s. 57-58
Viland, Lars Løkenbakken Ei vorte kan vera godt å ha 2001, s. 18-26
Wahl, Martha Birkeland Barndomsminne frå Sønnåhavn og Klubben 2003, s. 38-46
Wahl, Martha Birkeland Barndomsminne frå Sønnåhavn og Klubben forts. 2004, s. 15-21
Wahl, Martha Birkeland Barndomsminne frå Sønnåhavn og Klubben forts. 2005, s. 25-30
Øvestad, Kåre Glimt fra livet i Kongsveien og Brekkeveien i 1930- og 1940-årene 2009, s. 85 – 102
Åbø, Dagny Leik i gata då eg voks opp i 30-40-åra 2002, s. 29-33
Åbø, Dagny Barndomsminne frå Åbøbyen 2004, s. 60-68