Skule

Forfattar Tittel på artikkel Årsskrift
Bondevik, Kjell Litt om soga til den høgre skulen under
krigen
1983, s. 19-23
Christiansen, F. L. Fremtidsutsigter for ungdommen. Foredrag frå tidleg på 1930-talet 2002, s. 5-10
Engen, Sigleif Sauda Middelskole 1989, s. 36-45
Fatland, Lars Olav Framhaldskulen: Ein friskluftventil i den offentlege skulen 2014, s. 115 – 176
Fløgstad, Kolfinn Dei første skulehusa i Sauda 1981, s. 25-30
Handeland, Håvard, Rønnhovde, Simen og Øye, Lukas Brørne Andersen i same klasse då Fløgstad skule var ny 2016, s. 70 – 75
Hovland, Johannes På kurs i gymnastikk i Tromsø i 1870 1996, s. 78-85
Løland, Leiv og Vetti, Torgeir Risvoll skule 150 år. Del 1: 1860-1962 2010, s. 36 – 50
Løland, Leiv og Vetti, Torgeir Risvoll skule 1962 – 2011 2011, s. 135 – 154
Molla, Ivar Andreas Litt om Molla skulekrins 2017, s. 61 – 66
Omreng, Inge Russetalen 1945.Den første russetalen i Sauda 2010, s. 112 – 114
Rabbe, Dorthea Gamleskulen på Risvoll 1981, s. 30-33
Tveito, Olav Skulestrid i Marvik, 1926/27 2004, s. 12-15
Vetti, Torgeir Gymnassamfunnet Mjølners julekomedie i romjula 1944 2010, s. 107 – 109
Vetti, Torgeir Russen 1945 2010, s. 110 – 111
Vetti, Torgeir Sauda kommunale høgre ålmenskule under okkupasjonsåra 1995, s. 70-90
Vetti, Torgeir Vaktmeisterkone minnest åra ved Fløgstad skule. Laura Miljeteig fortel. 1997, s. 75-85
Vetti, Torgeir Då Fløgstad skule vart brukt som teater 2002, s. 25-29