Idrettsbanen

EFP starta utbygginga av idrettsbanen i 1945 og gav han til Sauda idrettslag i 1948. I 1963 overtok Sauda kommune idrettsanlegget.

Den nye idrettsplassen fotografert i mai 1947.

Frå eit turnstemne på den gamle idrettsplassen.

Heilt sidan anleggs- og fabrikkarbeidarane byrja å strøyma til Sauda, har idretten stått sterkt i bygda. I lange periodar var skilauparane frå Sauda dei dominerande på Vestlandet. I tida før og etter andre verdskrig kom mange av dei beste turnarane i landet frå Sauda. Sauda idrettslag vart stifta i 1919. Seinare kom Sauda Tennisklub og Sauda Turnforening til. Sauda Arbeideridrettslag var aktivt mellom 1933 og 1940. Idrettslaget for Saudasjøen, Ny Von, vart stifta i 1945.

Den første idrettsbanen i Sauda låg i Kongsveien.

Frå den nye idrettsbanen i Åbøbyen. Olav Høiland frå Vikedal spring i mål. Han vart noregsmeister på 800 meter i 1949.


Bli kjend med Åbøbyen

Det er sett opp 15 skilt i Åbøbyen. Klikk på punkta under for å lesa meir:

 1. Åbøbyen
 2. Idrettsbanen
 3. Haakonsgate 51-53
 4. Wergelandsveien
 5. Gardshusa
 6. Varelageret
 7. Sauda Klubb
 8. Tennisbanen
 9. Arkitekturen
 10. Fløgstad skule
 11. Sjukehuset
 12. Hagebyen
 13. Strømhuset
 14. Sneaths park
 15. Byanlegget