Wergelandsveien

Husa i dette området er teikna av amerikanske arkitektar og vart reist kring 1917 til 1920. To av husa i Wergelandsveien var bygd for åtte familiar, dei andre for fire familiar.

Ifølge konsesjonsvilkåra skulle EFP byggja eit sjukehus. Fram til Sauda sjukehus stod ferdig i 1926, fungerte Wergelandsveien 61-63 og 65-67 som sjukehus og legebustad.

Wergelandsveien rundt 1920. På venstre side av vegen ligg ein 4-familiebustad, og vidare bortetter det som då fungerte som legebustad og sjukehus. På andre sida av vegen kan ein skimta dei to 8-familiebustadane. Vegen er ikkje ferdig opparbeidd, men allétrea er planta og stakittgjerda er på plass.

Frå mangansmeltinga på fabrikken begynte i 1923 og fram til 1940, kravde lungebrannen mest åtte gonger fleire liv i Sauda enn i resten av landet. I periodar då produksjonen ved fabrikken låg nede og omnane stod, sank dødstala kraftig.

Slik kunne røyken velta innover Åbøbyen. Biletet er teke i 1934.


Brannhydrantar

Brannhydrantane du finn i Åbøbyen er av merket ”Kennedy”. Den amerikansk og finst berre i Sauda, New York og i Andeby!


Bli kjend med Åbøbyen

Det er sett opp 15 skilt i Åbøbyen. Klikk på punkta under for å lesa meir:

 1. Åbøbyen
 2. Idrettsbanen
 3. Haakonsgate 51-53
 4. Wergelandsveien
 5. Gardshusa
 6. Varelageret
 7. Sauda Klubb
 8. Tennisbanen
 9. Arkitekturen
 10. Fløgstad skule
 11. Sjukehuset
 12. Hagebyen
 13. Strømhuset
 14. Sneaths park
 15. Byanlegget