Årsskrift 2007

INNHALD

Minneord om Lars Viland Torgeir Vetti og Aslaug Astad
Rasmus Løland ved eit hundrårsleite Lars Olav Fatland
Hotelldrift på Øyra Torgeir Vetti
Sauda Rådhus Karen Sofie Tangstad
Ei vandring i barndomsminne frå Nedre Øyra Bjørg Oftedal
H. Øgreid & Sønner AS Magnus Mæhle
Førti år hos H. Øgreid Liv Matland Flokketveit
Jernbanen Sauda – Saudasjøen Thor Bjerke
Lokomotivfører Ola Jakobson forteller Roald Aarebrot
Statkraft i Sauda Arne G. Pleym
Ungdomsheimen Fridtjof i Saudasjøen Syvert Bruknapp
Ei gravferd på Djuv i 1929 Gro Melstveit
Hytteliv i Skipavåg 1940-1970 Oskar Waage-Pettersen
Stortingsrepresentantane frå Sauda Syvert Bruknapp
Utdrag av soga til Sauda Esperantoklubb Olav Andersen
Gamle vermerke og dager ein tok merke av Olav Honganvik
«To indre og vekk me’n» Arthur Svendsbråten
Rød Mix Nr. 2 Kåre Rød
To bjørnesoger Jon Solberg