Årsskrift 2018

Innhald

Folkets Hus Kjartan Fløgstad
Minneord om Torgeir Vetti Aslaug Astad
Kulturminneplan for Sauda Roy Høibo
Då alle gutane i Sauda hoppa på ski Roar Lund
Par i Kløver Wenche Pleym
Dagny var Ryfylke og Ryfylke var Dagny Wenche Pleym
Hesten som raud tråd gjennom Sauda si soge Lars Olav Fatland
Ola G. Søndenå Transport Jan Sigbjørn Larsen
Med livet som innsats. Krigsseglaren Litlasjur Roar Lund
Litlasjur, Marthon og gutane på Øyra Roar Lund
”Dei små” lagar fest for ”dei store” Marthon Jensen
Parken i hagebyen Kirsten Hellerdal Fosstveit
Mr. Sneath’s byste avduket i Sauda Smeltedigelen
Den gong det var sydamer i Sauda Wenche Pleym
Anna Tveit Lars Olav Fatland
Klassereise til Sauda Jarl Wåge
Kyrkja og middelalderkyrkjegarden på Saua Torgeir Olav Tveitane
Hotelltida i Saudasjøen rundt 1900-talet Torgeir Olav Tveitane
Sigurd Kloumann; industribygger eller landssviker? Tore Bastlien Dahl
Året Nordelva og Sagelva var fløyteelvar for ved Johannes Brekke
Då nazistane arresterte saudalærarane Roald Håland
100 år sidan fem lærarar og ei lærarinne stifta Sauda lærarlag Roar Lund
Eit amerikabrev Olav Fosstveit, Arild Fosstveit
Torgeir Vetti Bjørn Ljung