Mr. Sneath’s byste avduket i Sauda

Tysdag 12. juni 1951 var prominente personar, musikklag, kor og presse samla til seremoni i parken i Åbøbyen. Den høgtidelege hendinga som skulle skje var avdukinga av ein byste. ”For å hedre den initativrike amerikaner og Norgesvenn har bedriftene i Sauda skjenket en byste av Mr. Sneath”, skriv Aftenposten. Det var ikkje berre riksavisene som skreiv om denne hendinga, men sjølvsagt òg bedriftsbladet Smeltedigelen. I andre nummeret i 1951 er det bysta av Sneath som prydar framsida, og inne i bladet kan ein lesa om den ”vakre avdukningshøytidelighet i Parken” over 4 sider. Denne artikkelen kan du lesa her.


Artikkelen stod på trykk i “Smeltedigelen” og i årsskriftet 2018.

Frå avdukinga. Foto: Sauda lokalarkiv.

Tirsdag 12. juni kl. 16 foregikk avdukningen av bysten over «Industriens far» i Sauda, William Henry Sneath. Som inskripsjonen på sokkelen viser, er bysten reist av venner i Sauda og det er professor Per Palle Storm som står for utførelsen. Det gledeligste ved denne begivenhet var at både Mr. og Mrs. Sneath kunne være til stede ved avdukningen. Sammen med Mr. og Mrs. Sneath var også Mr. og Mrs. Morehead kommet fra Amerika for anledningen. Mr. Morehead er en av de eldre foregangsmenn i korporasjonen og represterte denne ved sitt nærvær. Fra Oslo kom E. F. P. Co.s president, høyesterettsadvokat Herman Christiansen og frue, samt Mr. Kerr og frue.

Selskapenes funksjonærer og arbeidere fikk fri kl. 15 denne dag, så flest mulig kunne ha anledning til å overvære høytideligheten.

Sauda Musikklag åpnet med å spille Hans Hylens Sauda-sang, hvoretter blomster til fru Sneath ble overrakt ved lille Borghild Christiansen. Sauda Mannskor sang deretter «Dagvise» av Arnulf Øverland og «Gamle Noreg» av Ivar Åsen. Introdusert av kontorsjef Ellefsrød besteg så advokaten talerstolen og holdt hovedtalen for Mr. Sneath. Talen formet seg som en varm hyllest ikke bare for Mr. Sneaths ukuelige vilje og pågangsmot og store faglige kunnskap, men også for hans store verd som menneske. Sauda hadde hatt en god mann i Mr. Sneath, som kjente folket og forholdene her og alltid hadde sett med velvilje på Sauda og alt som vedrørte stedet. Advokaten nevnte også blant annet de vanskelige år etter forrige verdenskrig. Produksjonen stanset opp ved de fleste industristeder verden over med arbeidsledighet, nød og elendighet i følge. Mr. Sneath avverget det hele for Sauda den gangen. Han trosset nedgangstid og lavkonjunktur og lot produksjonen gå for fullt trass i overfylte lagre. For å avverge ulykken, som da ville ramme hele befolkningen på stedet, tok han en sjanse, og i kraft av sin store personlighet klarte han også å overbevise sine amerikanske oppdragsgivere. Hans vidsyn den gang reddet Sauda, og hans aldri sviktende velvilje for stedet og befolkningen og ønsket om at de sosiale forhold alltid skulle være de beste, har også siden alltid preget hans disposisjoner.

De tilreisende gjester ved avdukingen. Fra venstre: Herr og fru Kerr, Mr. Morehead, Mrs. Sneath, Mr. Sneath, Advokat Christiansen og frue og Mrs. Morehead. Foto: Sauda lokalarkiv.

Fru advokat Christiansen foretok så avdukingen og advokaten overleverte bysten til Sauda kommune ved ordføreren, stortingsmann J. M. Remseth.

Ordføreren holdt deretter en anerkjennende tale for vår mangeårige president og hyldet Mr. Sneath for alt han hadde gjort for Sauda. Ordføreren sa til slutt: «For det samfunn her inne som vi alle er med i, kommunen, er det ikke bare en glede, men også en ære å motta denne byste av William Henry Sneath. Vi skal alltid skjøtte vel om den. Det vil de gjøre som i dag administrerer kommunen, og det vil sikkert de gjøre som kommer etter oss.»

Til slutt holdt Mr. Sneath en takketale, som vi gjengir i oversettelse:

Herr President, herr Ordfører, Innbyggere i Sauda.

Jeg ber dere motta min oppriktige og hjertelige takk for denne vennlige påskjønnelse av mitt forsøk på å bygge ut Saudabygden en måte som dere er tilfreds med. I 10 år bodde jeg en stor del av tiden i Norge, nærmere bestemt Sauda, og i 35-40 år har jeg fulgt utviklingen, og nå i dag er jeg meget stolt over å motta denne godkjennelse resultatet av mine bestrebelser. Da jeg kom til Sauda som en forholdsvis ung mann, hadde jeg et visst ansvar, men tør si jeg gikk til oppgaven med stor iver og begeistring. Planen var, ikke alene å skaffe Sauda et solid fabrikkanlegg, men jeg ville gjøre mitt beste for at Sauda også skulle bli et godt sted å bo, såvel som en god arbeidsplass, og med deres assistanse er Sauda nå en vakker industriby, med et godt sykehus, høyere skole, et vakkert rådhus, her er gode veier, og andre kommunikasjoner. Hvis man kunne se cirka 35 år inn i fremtiden — da kan man nok tenke seg både jernbane og enda bedre forbindelser. Da jeg arbeidet sammen med dere med byplanene, var jeg ærgjerrig at jeg ikke bare ville ha Sauda til en bra arbeidsplass men også til et hyggelig og godt bosted for alle, slik at også de som trekker seg tilbake og blir på stedet kan føle velvære og glede seg over skjønnheten i Sauda og Saudas omegn.

Jeg føler meg meget stolt over at dere har villet motta bysten, et tegn at dere godkjenner mitt opphold i Sauda, for at der er skaffet en plass for den, og at for der vil bli tatt vare på den i fremtiden.

Etter Mr. Sneaths tale spilte Sauda Musikklag den amerikanske og den norske nasjonalsang, hvoretter kontorsjef Ellefsrød avsluttet seremonien ved å takke alle som hadde assistert ved høytideligheten.

Fra avdukningsseremonien. Sauda Mannskor synger i bakgrunnen. Foto: Sauda lokalarkiv.

Dagen ble avsluttet med en storstilet fest på Sauda Turisthotell, hvor Advokaten presiderte som vert. Blant de innbudte var formannskapet og andre av bygdas honoratiores, representanter fra bedriftenes forskjellige foreninger, funksjonærer og arbeidere. Advokaten holdt velkomsttalen og direktørene Danielsen og Bassøe talte begge for Mr. Sneath. Direktør Vesthassel talte for Mrs. Sneath og så ble ordet gitt til dagens «guest of honour». Mr. Sneath sa blant annet at dette var den stolteste dag han hadde opplevet i Sauda. Det hadde vært lykkelige år i Sauda takket være det intime samarbeid han alltid hadde nydt såvel fra de kommunale ledere som fra fabrikkens arbeidere og funksjonærers side. Det hadde vært hyggelig å gjentreffe gamle venner og å møte nye, og han ville igjen, takke formannskapet og alle venner i Sauda for all den vennlighet som var vist Mrs. Sneath og ham selv i dag. Spesielt takknemlig følte han seg for det lange vennskap og all vennlighet som var vist ham fra advokat Christiansens side, frå hvem han ved utallige anledninger hadde mottatt både støtte og oppmuntring. I dag var det for det meste blitt talt om fortiden, sa Mr. Sneath til slutt. Når det gjaldt fremtiden så trodde han meget fremdeles kunne gjøres, og ville bli gjort, for å gjøre Sauda bedre, og Mr. Sneath konkluderte med at uttale sine beste ønsker for fremtiden, så vel for bygda som for fabrikken.

Mr. Morehead talte på vegne av korporasjonen og leste en adresse til Sauda kommune, undertegnet av Korporasjonens president Fred H. Haggerson.

Adressen som ble overrakt Sauda kommune ved ordfører Remseth, lød i oversettelse:

Herr ordfører

Medlemmer av kommunestyret

Medemmer av komitéen

Medarbeidere i EFPCO. og Saudefaldene

Innbyggere og venner i Sauda

 – – –

Hilsen:

Alle som tilhører Union Carbide and Carbon Corporation har herved den ære å sende sine hilsener til denne fest med takk fordi dere på, en så vakker måte har hedret vår fremragende representant hos dere gjennom nesten 40 år, William Henry Sneath.

Mange av Union Carbide and Carbon Corporation’s folk har hatt den glede å besøke Deres vakre land. Alle er blitt betatt av det i alle disse år. Alle er blitt betatt av det norske folks helstøpte karakter, dets kultur og skjønnhet, og elskverdighet, og av landets storslagne skjønnhet, og ikke minst Deres eget Sauda.

Vi nærer stor hengivenhet for våre venner i Norge og særlig for dem som bor i Sauda, og vi er dypt rørt over dette uttrykk for de vennlige følelser, som er lagt for dagen ved at dere har gitt vår høyt skattede representant William Henry Sneath, denne sjeldne og varige æresbevisning.

Ordfører Remseth takket for maten og i forbindelse hermed tolket han sin hjertelige takk til Mr. Morehead ved å si:

Vi er alle særdeles glad for at moderselskapet Union Carbide and Carbon Corporation ved Mr. Morehead har sendt den vakre hilsen til Sauda. Det er betegnende at adressen er stilet til: «ordfører, medlemmer av kommunestyret, komiteen, medarbeidere i E. F. P. Co. og Saudefaldene, innbyggere og venner i Sauda». Korporasjonen vil altså med denne hilsen nå oss alle, og da den nå er overrakt meg, som kommunens ordfører, gjør jeg meg til talsmann for alle, ikke bare de som er til stede her på festen, eller de som var til stede ved avdukingen av bysten av Mr. Sneath, men jeg taler på vegne av samtlige innbyggere i Sauda, når jeg takker for den dypt følte hilsen. Jeg vil be Mr. Morehead, når han komme tilbake til Amerika, å overbringe vår takk til sitt selskap for den oppmerksomhet det har vist Sauda. Jeg kan med-dele at adressen vil bli rammet inn og gitt plass på ordførerens kontor, for i all framtid å vise den gjensidige vennlighet og forståelse som hersker mellom selskapet i Amerika og det sted i Norge hvor det har en av sine bedrifter. Ver så vennlig også ta med denne meddelelse til Union Carbide and Carbon Corporation. La oss håpe at samarbeidet i fremtiden vil bli like godt som det har vært hittil.

Festen forløp for øvrig i høy stemning og arrangementet var ypperlig, og følgende sang som Skagen hadde prestert vakte stor tilslutning.

To: Mr. Sneath – Our „Big Boss”

Mel.:«Rallarvisen»

1.
Sauda once upon a time was little known,
just a rural district far away from town.
But around were plenty mountains,
and the climate wet and fine (!)
just conditions for the industrial line!
5.
Surely all of us our «Big Boss» must admire!
Our devotion for him never shall expire.
His enthusiastic spirit was inspiring to all,
‘cause we felt and knew
his task could never fall!
2.
Thirty-five years ago there came a man,
in his mind he bad a huge and gorgeous plan.
He was young and energetic,
he had courage, he was «game»
William Henry Sneath, remember, was his name!
6.
In erecting Sauda’s ferro-alloy plant
— no one knew at that time what it really meant!
In creating alloy-industry
in Sauda, we may tell
you made Sauda what it is today as well!
3.
At the start he bad a hard and heavy job,
but his faith and power nobody could rob!
He met troubles by the thousands,
which he had to overcome,
difficulties, they were settled one by one!
7.
A capacity like you was sure to roam,
we are proud that Sauda was your second home.
Mr. Sneath and Mrs. Sneath
you in our hearts have won a place
in the memory of good old happy days!
4.
June thirteen of nineteenhundred-twentythree
Mr. Sneath and crew were happy as could be!
Years of «blood and sweat and tears» had passed,
but look, what did they do?
Ferrocilicon was tapped from furnace two!
8.
What we did to you in gratefulness today,
make us happy, for symbolic we may say,
that when you are leaving Sauda,
after ev’ry friendly call,
You shall stay for ever here among us all!

Avdukingen fikk bred presseomtale. Her er utklipp fra Stavanger Aftenblad (til høyre), og Aftenposten (til venstre).