Bøker

I tillegg til dei årlege årsskrifta har sogelaget gjeve ut ei rekkje bøker.

Ein del av bøkene finst på lager og kan bestillast. Ta kontakt med Roar Lund for å bestilla.