Ta turen!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


1 – Fjordhotellet

Fjordhotellet – frå turisthotell til tysk hovudkvarter Rundt århundreskiftet var den såkalla “landliggjartida”. Det var på den tida at Saudasjøen – “Ryfylkes Hardanger” – blei oppdaga som turistmål. I denne perioden blei Turisthotellet (fjordhotellet) bygd, og turistnæringa var ei viktig attåtnæring for bøndene. Biletet av Saudasjøen som den vakre perla inst i Ryfylke endra seg … Fortsett 1 – Fjordhotellet

2 – Sjøen

Sjøen – frå jordbruksbygd til brakkeby Etter kvart som tida gjekk skifta Saudasjøen fullstendig utsjånad. Ein ting var dei store fabrikkhallane som dominerte det nye biletet av Saudasjøen. I tillegg reiste det seg stadig nye brakker over heile det sentrale Saudasjøen. Brakkene var både for administrative oppgåver, og for å husa arbeidarar. Ein liten by … Fortsett 2 – Sjøen

3 – Stillingar

Tekst Gå videre til neste punkt i løypa 1 Fjordhotellet 6 Koblingsstasjonen 2 Sjøen 7 Risvoll 3 Stillingar 8 Fosstveitdammen 4 Fabrikkgata 9 Hovland 5 Nesøyra 10 Russarbrua

4 – Fabrikkgata

Tekst Gå videre til neste punkt i løypa 1 Fjordhotellet 6 Koblingsstasjonen 2 Sjøen 7 Risvoll 3 Stillingar 8 Fosstveitdammen 4 Fabrikkgata 9 Hovland 5 Nesøyra 10 Russarbrua

5 – Nesøyra

Tekst Gå videre til neste punkt i løypa 1 Fjordhotellet 6 Koblingsstasjonen 2 Sjøen 7 Risvoll 3 Stillingar 8 Fosstveitdammen 4 Fabrikkgata 9 Hovland 5 Nesøyra 10 Russarbrua

6 – Koblingsstasjonen

Tekst Gå videre til neste punkt i løypa 1 Fjordhotellet 6 Koblingsstasjonen 2 Sjøen 7 Risvoll 3 Stillingar 8 Fosstveitdammen 4 Fabrikkgata 9 Hovland 5 Nesøyra 10 Russarbrua

7 – Risvoll

Tekst Gå videre til neste punkt i løypa 1 Fjordhotellet 6 Koblingsstasjonen 2 Sjøen 7 Risvoll 3 Stillingar 8 Fosstveitdammen 4 Fabrikkgata 9 Hovland 5 Nesøyra 10 Russarbrua

8 – Fosstveitdammen

Tekst Gå videre til neste punkt i løypa 1 Fjordhotellet 6 Koblingsstasjonen 2 Sjøen 7 Risvoll 3 Stillingar 8 Fosstveitdammen 4 Fabrikkgata 9 Hovland 5 Nesøyra 10 Russarbrua

9 – Hovland

Tekst Gå videre til neste punkt i løypa 1 Fjordhotellet 6 Koblingsstasjonen 2 Sjøen 7 Risvoll 3 Stillingar 8 Fosstveitdammen 4 Fabrikkgata 9 Hovland 5 Nesøyra 10 Russarbrua

10 – Russarbrua

Tekst Gå videre til neste punkt i løypa 1 Fjordhotellet 6 Koblingsstasjonen 2 Sjøen 7 Risvoll 3 Stillingar 8 Fosstveitdammen 4 Fabrikkgata 9 Hovland 5 Nesøyra 10 Russarbrua