Til Røldal med sogelaget

Tur for medlemmar i Sauda sogelag til Røldal tysdag 23. august. Stopp på fjellet der Ståle Lunde fortel om Røldalsvegen og kraftutbygginga i området.

Røldalshistoria og omvising i Røldalskyrkja ved Margit Gjørv. Lunch på Skysstasjonen.

Buss frå drosjehaldeplassen kl 0900. Tilbake i Sauda kl 1700.

Påmelding

Bindande påmelding innan 19. august kl 1900 til Berit Saua eller Kristoffer Nødland, eller ved å fylla ut skjema her.

Betal 400 kr med vipps eller kontant på bussen. Maksimum 40 deltakarar.

Opning av Sneaths park

Det siste året har Sneaths park gått gjennom ein forvandling – frå slitt og falma – til «ny» og flott, mest slik den såg ut då den var heilt ny for rundt hundre år sidan. Det er Åbøbyens venner som står bak prosjektet. Laurdag 4. juni kl 11 blir det opning av den nyrestaurerte parken.

Program

Innlegg:
Kirsten Hellerdal Fosstveit
Bannergruppa
Kulturelle innslag:
Sauda Revy- og teaterlag
Sauda Kulturskule
Sauda Trekkspillklubb
Servering av kaffi, kake, juice og is

Ber om at bilen står igjen heime denne dagen. Dersom du må køyra, ver snill og parkér ved Sauda v.g. skule eller Veslefrikk barnehage


For 71 år sidan, den 12. juni 1951, vart det invitert til høgtideleg seremoni i parken. Då skulle ein avduka bysten av Mr. Sneath. Bedriftsavisa Smeltedigelen skreiv om arrangementet.

Artikkelen kan òg lesast i årsskriftet for 2018.

Blå skilt på Øyra

Dei av oss som har vandra gatelangs i byar og tettstader, har kanskje lagt merke til blå skilt på nokre av husveggane. Og så har vi lese tekstane på skilta med interesse. For her er det opplysningar å finne om hushistoria – kven teikna huset, kven budde her, kva blei det elles brukt til? I Sauda har vi til no berre eit slikt, blått skilt. Det står på ytterveggen på Tinghaug. Der kan ein lese om historia til kunstnarbustaden som no er blitt ein kjær søndagskafé i sommarsesongen.

Men no skal det bli fleire skilt i Sauda, og dei kjem i sentrum. Tysdag ettermiddag i neste veke kan alle som vil vere med på ei lita byvandring på Øyra. Då vil Sauda sogelag avsløre kva for fem bygg som har fått blått skilt på veggen. Og naturleg nok, då vil dei som blir med, få vite kvifor nett desse bygga er valt ut. Det er berre å møte opp på Bankplassen utanfor «Den grønne banken» klokka 1700 og bli med på sentrumsrunden. Etterpå serverer vi kaffi, vaflar og litt underhaldning i hagen bak Kløver. Då blir det og tid for ein liten lokalhistorisk drøs. Kanskje vil nokon meine at andre hus skulle ha vore æra med skilt. Dei skal vite at til hausten ein gong vil vi by på nok ein sentrumsrunde og fem nye blå skilt.

Det er Sparebankstiftelsen i Sauda som har løyvt pengane til dette prosjektet, og det er Sauda sogelag særs takknemleg for.

Roar Lund


  • Dato: Tysdag 24. mai
  • Tidspunkt: kl 17:00
  • Stad: Bankplassen

Sauda i vikingtida

I år er det 1150 år sidan slaget i Hafrsfjord då Harald Hårfagre samla landet til eit rike. Så seier i alle fall soga. Då er det naturleg at jubileet blir ekstra heftig markert her i Rogaland. Og det blir det, med ein jubileumsfest som varer i heile elleve dagar til ende, med programstart i Haugesund 9. juni, og avslutting i Hafrsfjord 19. juni.

Vi i Sauda sogelag tjuvstartar jubileet alt på tysdag. Då blir vikingtida tema i Storesalen på Folkets Hus med lokalhistorikaren framfor nokon annan i Sauda, Arnvid Lillehammer. Han har sjølv valt overskrifta for kvelden: «Sauda i vikingtida – kan me seia noko om det?». Og han fortel at han vil freiste å svare både på det spørsmålet og fleire andre om Sauda meir enn tusen år tilbake i tid. Arnvid seier han vil kome inn på den generelle bakgrunnen for denne perioden i landet vårt si historie, og så vil han kome nærmare inn på Sauda si vikinghistorie. Han vil ta utgangspunkt i dei få gjenstandane frå denne tida som er funne i kommunen. Han nemner mellom anna sølvskatten som blei funne under Staurhidler, like bak rådhuset ein gong på 1800-talet. Og så seint som i 1944 kom Paul Austarheim over ein gullbrakteat i åkeren på garden hans på Teig. Kan desse og andre funn fortelje oss noko om bygda vår, og korleis folk levde så langt tilbake i tida? Vi reknar med at Arnvid, som jo er utdanna arkeolog, vil grave fram svar på desse og mange andre spørsmål om Sauda i vikingtida.

Denne gongen blir det ikkje musikk i pausen. «Vikingarna» kunne ikkje kome. Men ein matbit og te eller kaffi til alle, det blir det heilt sikkert. Ver velkomne til vikingkveld på Folkets Hus.

Roar Lund


  • Dato: Tysdag 26. april
  • Tidspunkt: kl 19:00
  • Stad: Storesalen, Folkets Hus