Borghild Gramstad i sogelaget

«Det er lett å lyga når det er langt heim» har Borghild Gramstad sett som overskrift når ho møter i sogelaget komande tysdag. Då skulle ho ha mykje å «lyge om», sidan ho stort set har vore heimanfrå sidan ho gjekk ut av gymnaset i Sauda i 1982.

Det er blitt reine tradisjonen at Sauda sogelag inviterer utflytta saudabuar til oktobermøtet for at vi som er blitt att i bygda, skal få høyre kor dei blei av, dei som ikkje blei verande. Dei som kjenner Borghild, har sikkert lagt merke til at ein gong seint på 1980-talet var ho redaktør for nynorsktidsskriftet Syn og Segn. Kanskje vil ho «lyga» litt om den jobben og kanskje også om andre jobbar ho har hatt. Men det som det ikkje går an å lyga om, er korleis heimbygda har prega henne, og kva slekt og vener har betydd for henne, seier ho.

Av omsyn til smittefaren blei førre møte i sogelaget lagt til Storesalen i Folkets Hus. Det blei særs vellukka. Det var god plass til alle og lett å halde på koronaavstanden på ein meter. Og dei som slit med å klare trapper, kunne ta heisen opp. Difor inviterer vi også denne gongen til Folkets Hus. Men vi begynner møtet tidlegare enn vanleg – alt klokka 1800. Og i pausen blir det servert mat, no trygt innpakka til kvar enkelt. Kaffi og te får de og. Vi har trua på at det vil bli ein kjekk sogelagskveld på Folkets Hus. Det er inga lygn.

– Roar Lund


Dato: Tysdag 20. oktober 2020
Tid: kl 1800
Stad: Folkets Hus, Storesal

Om Sneaths park i sogelaget

Tysdag 29. september kan endeleg Sauda sogelag invitere til ope møte igjen, denne gongen i  Storesalen i Folkets Hus. Naturlegvis følgjer vi alle koronareglar som finst. Det betyr at vi kan vere inntil 76 tilhøyrarar samla. Hovudtema for kvelden er Sneaths park, men også andre grøne flekkar i vakre Åbøbyen vil vi kome inn på.

Kirsten Hellerdal Fosstveit er utdanna arkitekt med stor interesse for hus og hagar i Åbøbyen. Ho har skrive fleire artiklar i Årsskrift for Sauda sogelag om hagebyen. Fem av dei finn ein i artikkelsamlinga «Åbøbyen – hagebyen under røyken», som sogelaget gav ut i sommar. Kirsten fortel at ho vil ta utgangspunkt i artikkelen sin der, «Parken i Åbøbyen». Ho vil snakke om hagebyrørsla som kom til å prege byplanlegginga til EFP, og korleis dette igjen gjorde at industriføretaket valde å anleggje ein storslått park ganske midt i Åbøbyen. Og så vil Kirsten vise bilete frå parken – langt fleire enn dei vi fekk plass til i artikkelen hennar.

Så blir det tid for kaffi og litt å bite i medan drøset går på 100 centimeters avstand. Deretter slepp Odd Magne Lønseth til. Han er med i gruppa som kallar seg «Åbøbyens venner»

Odd Magne og fleire med han i gruppa arbeider no med å finne ut korleis det kan vere mogleg å rehabilitere Sneaths park, tennisbanane og leikeplassen i Åbøbyen. Dei har gjort ein avtale med kommunen, som no eig bydelen, om å utarbeide ein forstudie om saka i haust. Han vil dele tankar og idear om dette med møtelyden.

Ver velkomne til sogelagsmøte i Folkets Hus, i Storesalen tysdag.

– Roar Lund


Dato: Tysdag 29. september 2020
Tid: kl 1900
Stad: Folkets Hus, Storesal

Om Samuel Tveit i sogelaget

Tysdag inviterer Sauda sogelag til medlemsmøte på Tinghaug. Det er Ole Hovland som vil fortelje om kunstnaren Samuel Tveit. Hovland vaks opp i Saudasjøen og møtte og intervjua Samuel Tveit ved fleire høve då han skreiv ei hovudoppgåve på gymnaset om kunstnaren i 1954.

Etter gymnastida flytta Ole Hovland frå Sauda for å få seg utdanning og jobb, men han heldt på kontakten med Samuel Tveit, og seinare med sonen Eigil. Hovland er pensjonist og bur på Jar like utanfor Oslo.

Møtet blir arrangert i samarbeid med «Interessegruppa for Samuel Tveit» og blir halde utandørs. Difor må alle ta med seg stol, mat og drikke.  Og naturlegvis – alle må respektere dei koronareglane som til ei kvar tid gjeld.

Ver merksam på at møtet, som berre er for medlemmer i sogelaget, kan bli avlyst om veret ikkje blir bra nok. Vi stolar på Yr og tar endeleg avgjer før tysdagsavisa går i trykken. Så følg med i Ryfylke eller på heimesida vår før de tar turen til Tinghaug tysdag ettermiddag.


Dato: Tysdag 18. august 2020
Tid: kl 1700
Stad: Tinghaug, Saudasjøen (kart)