Om Sneaths park i sogelaget

Tysdag 29. september kan endeleg Sauda sogelag invitere til ope møte igjen, denne gongen i  Storesalen i Folkets Hus. Naturlegvis følgjer vi alle koronareglar som finst. Det betyr at vi kan vere inntil 76 tilhøyrarar samla. Hovudtema for kvelden er Sneaths park, men også andre grøne flekkar i vakre Åbøbyen vil vi kome inn på.

Kirsten Hellerdal Fosstveit er utdanna arkitekt med stor interesse for hus og hagar i Åbøbyen. Ho har skrive fleire artiklar i Årsskrift for Sauda sogelag om hagebyen. Fem av dei finn ein i artikkelsamlinga «Åbøbyen – hagebyen under røyken», som sogelaget gav ut i sommar. Kirsten fortel at ho vil ta utgangspunkt i artikkelen sin der, «Parken i Åbøbyen». Ho vil snakke om hagebyrørsla som kom til å prege byplanlegginga til EFP, og korleis dette igjen gjorde at industriføretaket valde å anleggje ein storslått park ganske midt i Åbøbyen. Og så vil Kirsten vise bilete frå parken – langt fleire enn dei vi fekk plass til i artikkelen hennar.

Så blir det tid for kaffi og litt å bite i medan drøset går på 100 centimeters avstand. Deretter slepp Odd Magne Lønseth til. Han er med i gruppa som kallar seg «Åbøbyens venner»

Odd Magne og fleire med han i gruppa arbeider no med å finne ut korleis det kan vere mogleg å rehabilitere Sneaths park, tennisbanane og leikeplassen i Åbøbyen. Dei har gjort ein avtale med kommunen, som no eig bydelen, om å utarbeide ein forstudie om saka i haust. Han vil dele tankar og idear om dette med møtelyden.

Ver velkomne til sogelagsmøte i Folkets Hus, i Storesalen tysdag.

– Roar Lund


Dato: Tysdag 29. september 2020
Tid: kl 1900
Stad: Folkets Hus, Storesal

Om Samuel Tveit i sogelaget

Tysdag inviterer Sauda sogelag til medlemsmøte på Tinghaug. Det er Ole Hovland som vil fortelje om kunstnaren Samuel Tveit. Hovland vaks opp i Saudasjøen og møtte og intervjua Samuel Tveit ved fleire høve då han skreiv ei hovudoppgåve på gymnaset om kunstnaren i 1954.

Etter gymnastida flytta Ole Hovland frå Sauda for å få seg utdanning og jobb, men han heldt på kontakten med Samuel Tveit, og seinare med sonen Eigil. Hovland er pensjonist og bur på Jar like utanfor Oslo.

Møtet blir arrangert i samarbeid med «Interessegruppa for Samuel Tveit» og blir halde utandørs. Difor må alle ta med seg stol, mat og drikke.  Og naturlegvis – alle må respektere dei koronareglane som til ei kvar tid gjeld.

Ver merksam på at møtet, som berre er for medlemmer i sogelaget, kan bli avlyst om veret ikkje blir bra nok. Vi stolar på Yr og tar endeleg avgjer før tysdagsavisa går i trykken. Så følg med i Ryfylke eller på heimesida vår før de tar turen til Tinghaug tysdag ettermiddag.


Dato: Tysdag 18. august 2020
Tid: kl 1700
Stad: Tinghaug, Saudasjøen (kart)

Me startar opp igjen i august

Etter ein lang koronapause prøver me nå så smått å koma i gong igjen med eit par arrangement i august for medlemmer av sogelaget.

Vårmøtet på Tinghaug måtte utsetjast, men er nå planlagt til tysdag 18. august. Dette er eit utemøte der Ole Hovland vil kåsera om Samuel Tveit.

I samband med at det er 60 år sidan Røldalsvegen opna, planlegg me ein tur over fjellet til Røldal tysdag 25. august

Det kjem meir informasjon og utfyllande program om arrangementa i Ryfylke i byrjinga av august. Me legg også ut informasjon på nettsida.

Me vil med dette ønskja alle ein GOD SOMMAR!

styret


Biletet øvst er eit gamalt postkort frå Røldalsvegen. Utsikt over Røldalsvatnet.

Dr Gramstad i sogelaget

Tysdag inviterer Sauda sogelag til det første møtet i 2020. Då får vi besøk av Sigved Gramstad som kjem for å fortelje om faren, Olav Gramstad sitt liv og virke i Sauda.

I meir enn førti år var doktor Gramstad sjølve legen i Sauda – alltid til teneste for liten og stor, ung og gamal, med ein arbeidskapasitet alle beundra. Han kom til bygda i 1939, slutta som distriktslege i 1975, men heldt fram med legepraksisen i Hellebygget til i 1985. Då var han 77 år gamal.

Sigved Gramstad blei også lege. No er han pensjonist i Haugesund, og tysdag tar han turen inn til Sauda og til sogelaget.

Eg vil presentere faren min på ein litt annan måte enn slik dei fleste saudabuane kjente han. Det blir vel nærast som eit uhøgtideleg kåseri om doktor Gramstad som pappa Olav, og om korleis eg opplevde hans store arbeidskapasitet, men også hans evne til å hente seg inn igjen etter strie arbeidsøkter.

Som vanleg når Sauda sogelag inviterer til møte i februar, blir det også sett av tid til å avvikle årsmøte med dei vanlege årsmøtesakene. Det nye i år er at både rekneskap og årsmelding er lagt ut på heimesida vår: sauda-sogelag.no Der kan alle som vil, gå inn og sjå korleis det står til med aktivitet og økonomi i laget.

Og også på møta i 2020 byr vi på sogelagsmat og allsong. Dei faste musikantane er allereie godt i gang med øvingane. Ver velkomne.

– Roar Lund


Dato: Tysdag 18. februar
Tid: Kl 19:00
Stad: Eldresenteret